Waar in de hersenen ligt het geluk verscholen ?

Laatst bijgewerkt: februari 2019
123-hersenen-blauw-1-25.jpg

nieuws Geluk, vreugde, welzijn… het zijn allemaal zeer subjectieve gevoelens, maar toch veronderstellen we dat ze het gevolg zijn van een of ander mechanisme in de hersenen. Maar welk precies?

Het is een vraag die ook een onderzoeksteam aan de universiteit van Kyoto zich stelde. Ze wijzen erop dat er studies zijn die hebben aangetoond dat het geluksgevoel op een betrouwbare manier kan worden gemeten via psychologische testen. En dat dat gevoel zowel emotionele als cognitieve (geheugen, perceptie…) componenten verenigt. En toch blijft ‘de fundering’, de neurologische sokkel van het geluk, onzeker. De onderzoekers hebben een aantal vrijwilligers bevraagd omtrent hun subjectieve geluksgraad, omtrent de intensiteit van hun positieve en negatieve emotionele ervaringen, ja zelfs omtrent de waardering en appreciatie die ze geven aan hun bestaan (zin, tevredenheid, objectieven…) Tegelijkertijd werd de anatomie van de hersenen van de deelnemers geobserveerd aan de hand van magnetische golven (structurele neurobeelden).

Wat is het besluit van dat alles? Men stelt vast dat er een verband bestaat tussen het subjectieve geluksgevoel en het volume grijze materie in een bepaalde hersenzone namelijk de rechtse precuneus. Personen met meer grijze materie zijn er meer vatbaar voor om positieve emoties intenser te voelen en om hun leven zin te geven. De onderzoekers leiden daaruit af dat het best mogelijk is dat deze zone een bemiddelende rol speelt door de emotionele en cognitieve elementen van het subjectieve geluksgevoel samen te brengen. De onderzoekers wijzen er ook op dat vroeger al werd aangetoond dat bepaalde therapieën zoals mindfulness of cognitieve gedragstherapie bepaalde hersencircuits activeren, vooral de precuneus. Zou dit in de toekomst een therapeutisch en diagnostisch aandachtspunt kunnen zijn, bijv. In het geval van een depressie? Misschien wel….


bron: Scientific Reports (www.nature.com/srep)pub