ad

Effect nicotinepleister overschat

Laatst bijgewerkt: augustus 2019
pleister-arm.jpg

nieuws Het effect van nicotinepleisters op lange termijn is veel beperkter dan tot nu toe werd aangenomen. Dat blijkt uit een Engels onderzoek bij 1686 rokers tussen 25 en 64 jaar. Ze rookten gemiddeld 15 sigaretten per dag. Ze kregen gedurende 12 weken een nicotinepleister.
Na acht jaar was iets minder dan de helft van de 9% (153 deelnemers) die gedurende het eerste jaar was gestopt, weer gaan roken. Derhalve had slechts 5% van alle deelnemers (of 83) gedurende 8 jaar niet meer gerookt. Dit percentage komt ongeveer overeen met dat bij mensen die een placebo (een pleister met een niet werkzame stof) hadden gekregen.
Uit eerder onderzoek was reeds bekend dat een derde tot de helft van alle mensen die stoppen met roken tijdens een onderzoek na 3 of 4 jaar hun oude gewoonte toch weer oppakken. Het gebruik van nicotinepleisters zou de kans dat definitief wordt gestopt met 39% doen toenemen vergeleken met placebo. Deze toename was niet significant, maar eerder onderzoek was evenmin omvangrijk genoeg om het geringe verschil aan te tonen dat na 8 jaar blijkt; 5,9% versus 4,3%.
Deze gegevens onderstrepen andermaal hoe moeilijk het is om blijvend te stoppen met roken, maar ook dat naar betere methodes moet worden gezocht om mensen te helpen het roken te laten, zo stellen de onderzoekers.

alle artikels over roken op gezondheid.be

zie ook artikel : Stoppen met roken: een uitdaging


bron: British Medical Journal, 5 juli 2003

ad


pub