ad

Is vogelgriep gevaarlijk voor de mens?

Laatst bijgewerkt: februari 2019
In dit artikel
Is vogelgriep gevaarlijk voor de mens?

dossier Vogelgriep, aviaire influenza, wordt veroorzaakt door een Influenza A virus dat tot dezelfde groep behoort als de griepvirussen bij de mens. Het is zeer besmettelijk voor kippen en kalkoenen. Ook parelhoenders, eenden, ganzen, kwartels, duiven, fazanten, patrijzen en loopvogels (struisvogels) zijn vatbaar voor klassieke vogelpest.
'Vogelgriep' is een juistere naam dan vogelpest, de ziekte wordt veroorzaakt door een (griep)virus en niet door een pestbacil. In de volksmond wordt vaak 'vogelpest' gebruikt omdat er zoveel slachtoffers vallen.

123-kippen-ren-vogelgriep-02-19.jpg
Het is bij deze dieren een snel verlopende ziekte die duidelijk zichtbaar is en leidt tot sterfte. Besmetting van pluimvee kan plaatsvinden via direct contact met zieke dieren of door blootstelling aan besmet materiaal, zoals mest. Ook via de lucht is indirecte besmetting mogelijk.
Influenzavirussen komen veel voor bij trekvogels, vooral onder wilde watervogels. Sommige typen kunnen bij pluimvee vogelpest veroorzaken.
Symptomen van klassieke vogelpest zijn onder andere: zwellingen aan kop en hals, sufheid en vooral onverwachte, snelle sterfte.
De vogelpest of -griep die in een groot deel van Azië woedde en waaraan ook reeds enkele mensen zijn gestorven, werd veroorzaakt door een virus dat nauw verwant is aan het menselijk griepvirus. Het is vooral zeer besmettelijk voor kippen en kalkoenen. Het is bij deze dieren een snel verlopende dodelijke ziekte.

In 2003 werden ook Nederland en België geteisterd door de vogelgriep en werden duizenden dieren afgemaakt. Het vogelpestvirus dat in 2006 in Azië heeft toegeslagen (H5N1), is van een ander type dan hetgeen bij ons woedde.
In 1997 werd een wereldwijde gezondheidscrisis als gevolg van vogelgriep voorkomen doordat de autoriteiten van Hongkong drastische maatregelen namen nadat het virus H5N1 daar zes mensen het leven had gekost. In totaal werden toen 1,4 miljoen kippen afgemaakt in de voormalige Britse kroonkolonie.
Specialisten vermoeden dat de huidige vogelpestepidemie al enkele maanden geleden ontstond in China en zich van daar uit razend snel over andere landen heeft verspreid.

Is vogelgriep gevaarlijk voor mensen?

Er zijn meer dan honderd mogelijke varianten van het vogelpestvirus.
De gevallen van vogelgriep die wij in Europa kennen waren tot nu toe niet besmettelijk voor de mens.  Alleen van het H5- en H9-type is de besmettingsmogelijkheid voor de mens gebleken, in 7 gevallen met fatale afloop. Deze gevallen vonden alle in Hongkong plaats, 6 in 1997 en 1 in 2003. In1997 werden in Hongkong 1,5 miljoen kippen afgemaakt vanwege vogelgriep.

Op dit moment kan niet voorspeld worden welke aviaire influenzastammen in potentie infectieus zijn voor de mens.
Van het in Nederland circulerende virus is bekend dat het in zeldzame gevallen oogontsteking kan veroorzaken. In uitzonderlijke gevallen kan het griepvirus dat vogelpest veroorzaakt veranderen en bij de mens tot griepverschijnselen lijden. Alleen mensen met zeer intensief contact met veel besmette kippen lopen hierop een klein risico. Dit zijn dus de pluimveehouders maar vooral ruimers van besmet pluimvee.
Bij een ruimer van besmet pluimvee in Nederland is een oogontsteking vastgesteld die veroorzaakt is door het vogelpestvirus. Dit is al eerder in andere landen voorgekomen. Deze ontsteking is niet besmettelijk en kan dus niet van mens op mens overslaan.

Vogelpest is een griepvirus dat in zeer uitzonderlijke gevallen kan veranderen en ook besmettelijk worden voor de mens. Dit zou kunnen gebeuren als het in aanraking komt met iemand die tegelijkertijd een menselijke griep heeft. Er bestaat dan een kleine kans dat de virussen zich mengen. Zo kan een nieuwe menselijke virusvariant ontstaan die mogelijk gevaarlijk is voor de volksgezondheid. Om deze onwaarschijnlijke situatie te voorkomen, moet iedereen die direct bij de ruiming van pluimvee betrokken is ingeënt zijn tegen de griep.
Ook mensen met hoge koorts en luchtwegklachten moeten contact met van vogelpest verdachte en besmette bedrijven vermijden.
Pluimveehouders (en de familie die op het bedrijf woont) lopen zelf alleen bij zeer intensief contact met veel pluimvee een kleine kans op besmetting. Zij moeten zoveel mogelijk voorkomen dat zij besmet materiaal via zieke kippen, stof of mest binnenkrijgen. Als zij koorts hebben en luchtwegklachten moeten zij wegblijven bij de bedrijven die besmet zijn of van besmetting verdacht worden. Wanneer dit niet kan moet tenminste het contact vermeden worden met dieren die besmet zijn of van besmetting verdacht worden.

zie ook artikel : Vogelgriep: de meest gestelde vragen
ad


pub