ad

Belgen onderschatten invloed eigen gedrag op kanker

Laatst bijgewerkt: september 2019

nieuws Belgen onderschatten hoeveel invloed hun eigen gedrag heeft op het kankerrisico. 43% meent onterecht dat kanker vooral veroorzaakt wordt door externe factoren. Nochtans is het onze eigen manier van leven die het meest invloed heeft op ons kankerrisico en men schat dat we 30 tot 50% van deze kankers zou kunnen vermijden als we van jongs af aan gezond leven en dat ook blijven doen. Dat blijkt uit de ‘kankerbarometer’ van de Stichting tegen Kanker, waarmee ze wil peilen naar het beeld dat Belgen hebben van de ziekte.

Ten tweede staat het gedrag vaak haaks op de kennis. We weten wel dat we op een aantal dingen kunnen letten om kanker zo weinig mogelijk kans te geven, maar we leven er niet altijd naar. 96% van de bevolking weet dat tabak kanker veroorzaakt (67 % weet dat “zeker en vast” en 29% denkt “waarschijnlijk wel”), en toch rookt bijna een kwart van alle Belgen.

Verder toont de enquête dat er nog heel wat onzekerheid bestaat rond wat nu precies kanker veroorzaakt. Enkel voor een aantal welbekende risicofactoren als tabak en UV-stralen, durft een meerderheid van de Belgen zich met zekerheid uit te drukken wat betreft hun kankerverwekkende eigenschappen.

Er leven nog steeds een aantal ronduit verkeerde veronderstellingen, bleek uit de enquête.
• Zo is 62% van de Belgen onterecht van mening dat stress kanker kan veroorzaken. 19 % is er zelfs rotsvast van overtuigd.

• 54% van de Belgen denkt dat genetisch gemanipuleerde organismen kanker kunnen veroorzaken. 18% is daar rotsvast van overtuigd.

• 55% van de Belgen denkt dat wonen naast een correct functionerende kerncentrale kankerverwekkend is, 15% achten deze praktijken zelfs ‘zeker en vast kankerverwekkend’.

• 90% weet niet zeker of meer dan 1 glas alcohol per dag je risico op kanker verhoogt. En toch is dat al meerdere jaren onweerlegbaar bewezen.

• In Vlaanderen wordt het effect van de échte risicoverhogende factoren zoals tabak roken, zonnebanken en cannabis roken, lager ingeschat dan in Wallonië.

• Mensen uit een lagere sociale klasse denken (ten onrechte) vaker dat het risico op kanker meer te wijten is aan externe factoren dan aan de eigen levensstijl

• Bij jongeren leven er meer mythen rond kanker: zo gelooft 16% dat kanker automatisch een sterftegeval betekent op korte termijn

• Vrouwen schatten de risico’s van naast een kerncentrale wonen, genetisch gemanipuleerde organismen gebruiken en veel rood vlees eten hoger in.

We weten ook niet altijd wat we kunnen doen om onze geneeskansen te maximaliseren. Zo denkt bijvoorbeeld meer dan driekwart van de bevolking dat je meer kans maakt om een eventuele kanker te overwinnen als je je elk jaar volledig laat scannen. Paradoxaal genoeg hou je er meer nadeel dan voordeel aan over omwille van de opeenstapeling van de röntgenstralen. Bij lage dosissen zijn deze vrij onschadelijk, maar te veel straling kan net kanker veroorzaken.
ad


pub