ad

Kraamgeld en adoptiepremie

Laatst bijgewerkt: november 2015
baby-lacht-2.jpg

dossier Update dossier 22 mei 2007

Kraamgeld is een forfaitair bedrag dat uitbetaald wordt bij de geboorte van elk kind dat recht geeft op kinderbijslag;

Aanvraag:
• kraamgeld kan aangevraagd worden vanaf de 6emaand van de zwangerschap tot 3 jaar na de geboorte. Voor de geboorte is een doktersattest met vermelding van de vermoedelijke bevallingsdatum vereist, na de geboorte een geboorteattest
• aan te vragen via:
werkgever vader
indien vader zelfstandig: werkgever moeder
indien beiden zelfstandig of vrouw werkt mee: sociale zekerheidskas
indien beiden werkloos: laatste werkgever van de man
ambtenaren: verwijzing naar personeelsdiensten
samenwonenden: werkgever van de vader indien kind erkend is, zoniet werkgever van de moeder

Uitkering:
• uitbetaling ten vroegste 2 maanden voor de vermoedelijke geboortedatum
• bedrag (werknemers in de privé-sector, openbare sector, werklozen, zelfstandigen):
- eerste geboorte: 1064,79 euro (ook voor kind dat voor 1 van de ouders het eerste is en voor elk kind uit een meerlingenzwangerschap
- tweede en volgende: 801,13 euro
- ook voor een adoptiekind wordt een geboortepremie uitbetaald
- bij doodgeboorte of vroeggeboorte na minimum 180 dagen zwangerschap wordt het kraamgeld eveneens uitbetaald
- Merk op.: het is altijd nuttig navraag te doen bij de werkgever, vakbond, mutualiteit, gemeente of er geen extra geboortepremie wordt uitgekeerd




ad


pub