ad

Roken

Laatst bijgewerkt: januari 2012
sigar-as-uit-170_400_10.jpg

nieuws Tabaksgebruik blijft de belangrijkste oorzaak van longkanker en is een belangrijke risicofactor voor hart- en vaatziekten, en chronisch longlijden. Longkanker is in de overgrote meerderheid van de gevallen het resultaat van vele jaren roken.

De gezondheidsenquête 2008 geeft aan dat het aantal rokers in de Vlaamse bevolking daalt van 15 jaar af. Dat geldt voor het aantal dagelijkse rokers (van 22,6% in 2004 naar 18,6% in 2008), het aantal zware rokers (van 9,1% in 2004 naar 6,6% in 2008) en voor mannen die afhankelijk zijn van tabak (van 15,2% in 2004 naar 10,1% in 2008), maar niet voor vrouwen die afhankelijk zijn van tabak (van 9,9% in 2004 naar 10,8% in 2008). Tijdens het schooljaar 2008-2009 rookte 13,7% van de schoolgaande jeugd jonger dan 16 jaar regelmatig. Dit cijfer geeft geen betekenisvolle evolutie aan sinds 2004-2005 (14,2%).
ad


pub