Ziekenhuissupplementen

nieuws Als je in een ziekenhuis wordt opgenomen, kunnen de kosten die je zelf moet betalen, hoog oplopen. Lees aandachtig het opnamedocument. Het bevat concrete informatie over de kamer- en ereloonsupplementen. Vraag uw arts of het ziekenhuis ook naar de kostprijs voor het materiaal (bv. implantaten, prothesen) en de diensten (bv. telefoon en televisie op de kamer) die niet op het opnamedocument vermeld staan en gedeeltelijk of volledig te uwen laste zijn. Niet-medische diensten, zoals telefoon en televisie op de kamer, mogen enkel worden aangerekend indien u ze uitdrukkelijk vroeg.
Indien u een hospitalisatieverzekering hebt, dan worden die supplementen geheel of gedeeltelijk terugbetaald, al dan niet met een franchise.
Op de website van de onafhankelijke ziekenfondsen kan je voor elk Belgisch ziekenhuis opzoeken welke supplementen aangerekend worden:
www.mloz.be/nl/search/suphop00.html

Kamersupplementen

Gemeenschappelijke kamer
Kamersupplement verboden

Tweepersoonskamer
Voor een tweepersoonskamer kan vanaf de 16e dag van het verblijf per jaar geen kamersupplement worden aangerekend. Voor revalidatie is dit vanaf de 45e dag.
Een kamersupplement van maximum 20,51 euro per dag is toegelaten, behalve:
* Rechthebbenden op de verhoogde verzekeringstegemoetkoming (RVV) en hun personen ten laste, rechthebbenden op het nieuwe OMNIO-statuut of mensen die genieten van een leefloon, rente, een inkomensgarantie voor ouderen, een gegarandeerd inkomen voor ouderen, een uitkering voor gehandicapten of verhoogde kinderbijslag wegens een handicap
* Langdurig (12 maanden) werkloze 50-plussers en hun personen ten laste
* Door het ziekenfonds erkende chronisch zieken
* Rechthebbenden op het forfait voor incontinentiemateriaal
* Mensen die een forfaitaire tegemoetkoming hebben genoten voor palliatieve thuiszorg of mensen opgenomen in een dienst voor Palliatieve zorgen
* bij opname in een tweepersoonskamer omdat er geen gemeenschappelijke kamer beschikbaar is;
* bij opname op de spoedafdeling of de afdeling intensieve zorg;
* bij opname van een kind samen met een begeleidende ouder.

Eenpersoonskamer
Kamersupplement (vrij bepaald door het ziekenhuis, kan schommelen van 5 tot 180 € per dag) toegelaten, behalve:
* indien de gezondheidstoestand van de patiënt een eenpersoonskamer vereist;
* bij opname in een eenpersoonskamer omdat er geen ander kamertype beschikbaar is;
* bij opname op de spoedafdeling of de afdeling intensieve zorg;
* bij opname in een eenpersoonskamer omwille van dienstnoodwendigheden;
* bij opname van een kind samen met een begeleidende ouder.

Ereloonsupplementen

Of een arts al dan niet ereloonsupplementen mag aanrekenen, hangt af van zijn statuut (geconventioneerd of niet-geconventioneerd) en van de kamerkeuze. In universitaire ziekenhuizen mogen nooit ereloonsupplementen aangerekend worden aan patiënten opgenomen in een tweepersoonskamer of gemeenschappelijke kamer

Gemeenschappelijke of tweepersoonskamer
Een geconventioneerd arts mag geen ereloonsupplementen aanrekenen.
Een niet-geconventioneerd arts mag ereloonsupplementen aanrekenen, behalve:
* voor personen met de verhoogde tegemoetkoming (en hun personen ten laste);
* voor personen die erkend zijn als chronisch ziek;
* voor patiënten met een tegemoetkoming voor incontinentiemateriaal;
* voor patiënten die een palliatieve tegemoetkoming ontvangen of opgenomen zijn in een palliatieve afdeling van het ziekenhuis;
* bij opname in een tweepersoonskamer omwille van dienstnoodwendigheden;
* bij opname in een tweepersoonskamer omdat er geen gemeenschappelijke kamer beschikbaar is;
* bij opname op de spoedafdeling of de afdeling intensieve zorg.
* bij opname van een kind met een begeleidende ouder.

Eenpersoonskamer
Ereloonsupplementen toegelaten, behalve:
* indien de gezondheidstoestand van de patiënt een eenpersoonskamer vereist;
* bij opname in een eenpersoonskamer omdat er geen ander kamertype beschikbaar is;
* bij opname op de spoedafdeling of de afdeling intensieve zorg;
* bij opname van een kind met een begeleidende ouder en indien de ouder geen document ondertekende waarin uitdrukkelijk een eenpersoonskamer wordt gevraagd.

Intensieve zorgen of spoedgevallen
Ook niet-geconventioneerde artsen mogen geen ereloonsupplementen aanrekenen als je buiten je wil om wordt opgenomen op de dienst spoedgevallen of intensieve zorgen.

Klinische biologie en medische beeldvorming
Voor klinische biologie (bijv. bloed- en urinestalen) en medische beeldvorming (bijv. röntgenopnamen, scanners) worden forfaitaire honoraria aangerekend. Hiervoor kunnen geen ereloonsupplementen worden aangerekend.


Laatst bijgewerkt: december 2007

Artikels over gezondheid in je mailbox? Schrijf je in op onze nieuwsbrief en ontvang een gratis e-book met gezonde ontbijtrecepten.

eenvoudig terug uit te schrijven
Wij verwerken jouw persoonsgegevens conform het Privacy-beleid van Roularta Media Group NV.
volgopfacebook

volgopinstagram