Schuldsaldoverzekering: wat verandert er voor chronisch zieken?

123-stetos-kosten-dr-euro-170-01.jpg

nieuws Sinds 1 januari 2015 is de zogenaamde wet Partyka over de schuldsaldoverzekering voor mensen met een chronische ziekte of handicap van kracht.

Het afsluiten van een schuldsaldoverzekering (bij een hypothecaire lening) verliep in het verleden voor mensen met een chronische ziekte - bijvoorbeeld mensen met diabetes, spierziekten, MS, ziekte van Crohn, astma, na een niertransplantatie… maar ook om bijvoorbeeld kankerpatiënten die als genezen beschouwd worden - niet altijd zonder problemen. Verzekeringsondernemingen beschouwen deze personen immers als ‘verhoogde risico’s’. Vaak moeten zij hoge bijpremies betalen of wordt hen zelfs een lening geweigerd.
De nieuwe wet verplicht verzekeraars niet om een verzekering af te sluiten en creëert dus geen recht op een schuldsaldoverzekering. Iemand die een ernstig overlijdensrisico heeft, zal zich nog altijd niet kunnen verzekeren.

Maar deze wet maakt het wel gemakkelijker om een verzekering af te sluiten: hij zorgt voor meer transparantie omdat ze de verzekeraars verplicht om duidelijk te motiveren waarom ze een bijpremie aanrekenen of een verzekering weigeren, er komt een beroepsmogelijkheid tegen beslissingen van de verzekeraar en een solidariteitsmechanisme.

Alleen voor eigen woning
De nieuwe wet geldt enkel voor schuldsaldoverzekeringen die worden afgesloten voor de bouw, verbouwing of aankoop van een enige en eigen gezinswoning. Ze geldt dus bijvoorbeeld niet voor een tweede verblijf, een handelspand of een woning die u zelf niet bewoont.

Wat is er veranderd door de nieuwe wet?

1. Verbeterde medische vragenlijsten
• Vragenlijsten moeten vooraf goedgekeurd worden door het Opvolgingsbureau.
• Er mogen geen vragen worden gesteld over het strikte privéleven (bv. seksuele geaardheid, hobby’s, buitenlandse reizen en beroepsleven).
• Als u een schuldsaldoverzekering aanvraagt en de verzekeraar beschikt over alle informatie (o.a. medische vragenlijst en eventueel bijkomende medische attesten), dan moet u de beslissing van de verzekeraar binnen de 15 werkdagen ontvangen.

2. Motiveringsplicht
Wanneer een schuldsaldoverzekeraar u een bijpremie aanrekent of u weigert omwille van gezondheidsproblemen, dan moet hij dit schriftelijk en in detail motiveren.
Deze motivatieplicht geldt ook voor andere verzekeringen, zoals de individuele levensverzekering, auto-, brand- en hospitalisatieverzekeringen.
• Wil u zelf of via uw behandelende arts (bv. uw huisarts of uw specialist) meer informatie krijgen over de motivering van de verzekeraar, dan moet u of uw arts dit schriftelijk aanvragen bij de raadsgeneesheer van de verzekeraar. De verzekeraar moet uw vraag binnen de 8 werkdagen schriftelijk beantwoorden.
• Op uw verzoek moet de verzekeraar u volgende gegevens meedelen:
- de referenties van studies en/of statistieken waarop de beslissing genomen werd. De verzekeraar moet u ofwel de elektronische link naar deze bronnen meedelen (indien beschikbaar) ofwel u een afschrift van de studies en/of statistieken bezorgen
- technische uitleg over de berekening van de bijpremie: wat is de proportionele relatie tussen het oversterftepercentage en de hoogte van de bijpremie.

3. Maximale bijpremie
De hoogte van de bijpremie wordt beperkt. De bijpremie is het deel van de premie dat de basispremie overstijgt die de verzekeraar aanrekent voor een schuldsaldoverzekering aan een persoon van een bepaalde leeftijd, of om redenen van de gezondheidstoestand van de kandidaat-verzekerde.

Als u een medische bijpremie moet betalen die hoger is dan 125 % van de basispremie (bijvoorbeeld meer dan € 2500 indien de basispremie € 2000 bedraagt), zal een compensatiekas tussenkomen (met een bovengrens van 800 %). Deze kas wordt gezamenlijk gefinancierd door verzekeraars en kredietinstellingen.

Bij een bijpremie die meer dan 125% bedraagt, vraagt de verzekeraar automatisch een tussenkomst bij de Compensatiekas aan voor het overschrijdende bedrag.

Uw bijpremie wordt met andere woorden begrensd tot maximaal 125% van de basispremie. Er geldt ook een bovengrens: de tussenkomst van de Compensatiekas kan nooit meer 800% van de basispremie bedragen.

4. Beroepsmogelijkheid
Als de verzekeraar een schuldsaldoverzekering weigert of een bijpremie van meer dan 25 % van de basispremie oplegt, kunt u beroep aantekenen tegen die beslissing.

• Als u een bijpremie moet betalen die minstens 25% van de basispremie bedraagt, dan hebt u recht op een herevaluatie door een herverzekeraar. Binnen een termijn van 15 werkdagen na uw vraag tot herevaluatie moet u een antwoord krijgen. Wanneer de herverzekeraar tot een bijpremie besluit die lager is dan de oorspronkelijk door de verzekeraar voorgestelde bijpremie, dan moet het verzekeringsvoorstel aangepast te worden.
• Als u een bijpremie van meer dan 75% moet betalen of als de lening geweigerd wordt, kan u een aanvraag indienen bij het Opvolgingsbureau voor tarifering. Dit bureau bestaat uit vertegenwoordigers van verzekeringsondernemingen en uit vertegenwoordigers van consumenten en patiënten.
Het bureau zal nagaan of de bijpremie van meer dan 75% of de weigering vanuit medisch en verzekeringstechnisch oogpunt correct is.
Een advies komt binnen 15 werkdagen, maar is niet bindend. De verzekeraar moet u en het Opvolgingsbureau binnen een redelijke termijn meedelen of hij het aangepaste voorstel aanvaardt of niet. Als de verzekeraar het voorstel niet volgt, kan u met dit voorstel steeds andere verzekeraars aanspreken.

Opvolgingsbureau voor tarifering
De Meeûssquare 35
1000 Brussel
Tel: 02/547.57.70
info@opvolgingsbureau.be
www.opvolgingsbureau.be

Meer informatie:
www.vlaamspatientenplatform.be


Laatst bijgewerkt: januari 2015

Artikels over gezondheid in je mailbox? Schrijf je in op onze nieuwsbrief en ontvang een gratis e-book met gezonde ontbijtrecepten.

eenvoudig terug uit te schrijven
Wij verwerken jouw persoonsgegevens conform het Privacy-beleid van Roularta Media Group NV.
volgopfacebook

volgopinstagram