Moet ik mij aansluiten bij de Vlaamse zorgverzekering?

123-dr-bezoek-geld-euro-spuit-170_01.jpg

nieuws De zorgverzekering betaalt een zorgvergoeding van 130 euro per maand uit aan zorgbehoevende mensen die thuis verzorgd worden en aan rusthuisbewoners. Deze vergoeding dient om niet-medische kosten (gezinszorg, poetshulp, aankoop hulpmiddelen, mantelzorg, verblijfskosten in rusthuis of instelling, …) te helpen dragen.

Wie moet zich aansluiten bij Vlaamse zorgverzekering?
• Elke inwoner van Vlaanderen moet zich vanaf het jaar dat u 26 jaar wordt, aansluiten bij een zorgkas die door de Vlaamse overheid wordt erkend, en de jaarlijkse bijdrage betalen. Als u zich niet vrijwillig bij een erkende zorgkas hebt aangesloten, bent u automatisch ambtshalve aangesloten bij de Vlaamse Zorgkas.
U wordt beschouwd als inwoner van Vlaanderen wanneer u ingeschreven bent in het bevolkingsregister of het vreemdelingenregister. Daarop zijn echter uitzonderingen in het kader van de Europese regelgeving.
• Inwoners van Brussel kunnen zich vrijwillig aansluiten bij de zorgverzekering.
• Bent u ouder dan 25 jaar en komt u vanuit het buitenland of Wallonië in Vlaanderen wonen, dan kunt u zich binnen 6 maanden nadat u in Vlaanderen bent komen wonen, bij een zorgkas aansluiten. Ook wanneer u vanuit Brussel in Vlaanderen komt wonen en u in Brussel nog niet aangesloten was, kunt u zich binnen 6 maanden bij een zorgkas aansluiten.

Bijdrage verhoogd
De jaarlijkse bijdrage voor de Vlaamse zorgverzekering is in 2015 verhoogd van 25 euro tot 50 euro. Voor de personen die recht hebben op de verhoogde verzekeringstegemoetkoming is de bijdrage opgetrokken van 10 euro tot 25 euro. U moet recht hebben op de verhoogde tegemoetkoming de eerste januari van het jaar voorafgaand aan het jaar van de betaling van de bijdrage (dus de personen die op 1 januari 2014 recht hadden op de verhoogde tegemoetkoming betalen 25 euro voor 2015).

Betalen voor 30 april
U ledenbijdrage moet uiterlijk op 30 april op de bankrekening van de zorgkas staan.
Personen die 26 jaar worden moeten betalen vóór 1 juli. Personen die pas in Vlaanderen of in Brussel zijn komen wonen moeten betalen binnen 6 maanden nadat ze in Vlaanderen of Brussel zijn komen wonen.

Wat zijn de sancties als u niet betaalt?
Wie gedurende 3 jaar zijn bijdrage niet of niet volledig betaald heeft, loopt een administratieve boete op tot 250 euro.
De zorgkas moet het recht van de zorgbehoevende op tenlasteneming met 4 maanden opschorten met verlies van rechten voor elk jaar dat hij als aangeslotene zijn jaarlijkse bijdrage niet betaald heeft, hoewel hij in dat jaar daartoe verplicht was. Die opschorting met verlies van rechten gaat in op het moment dat de zorgbehoevende recht heeft op tenlasteneming in het kader van de zorgverzekering.

Hoe aansluiten bij de Vlaamse zorgverzekering?
U aansluiten bij de Vlaamse zorgverzekering doet u door u lid te maken bij 1 van de 7 zorgkassen. Vanaf het moment dat u uw eerste bijdrage betaalt, bent u aangesloten bij de Vlaamse zorgverzekering. Voor de volgende jaren zal de zorgkas waarbij u zich hebt aangesloten, u uitnodigen om de verschuldigde bijdrage te betalen.
Als u zich na het verstrijken van de termijn niet vrijwillig bij een erkende zorgkas hebt aangesloten, bent u automatisch ambtshalve aangesloten bij de Vlaamse Zorgkas .
U kunt jaarlijks veranderen van zorgkas. U vult daartoe vóór 5 december een aanvraagformulier tot verandering van zorgkas in en bezorgt dat aan de zorgkas waarnaar u wenst over te stappen.
U kunt enkel bij een zorgkas van ziekenfondsen aangesloten zijn als u ook bij hetzelfde ziekenfonds aangesloten bent. Bent u voor de verplichte ziekteverzekering bijvoorbeeld lid van de Christelijke Mutualiteit, dan kunt u zich niet aansluiten bij de Zorgkas van de Socialistische Mutualiteiten.

Bent u veranderd van ziekenfonds en bent u vergeten van zorgkas te veranderen? Uw eerste en tweede bijdrage na afsluiting door de zorgkas kunt u betalen bij een zorgkas naar keuze tot uiterlijk 31 december van het tweede jaar na afsluiting door de zorgkas.

Laatst bijgewerkt: maart 2015

Artikels over gezondheid in je mailbox? Schrijf je in op onze nieuwsbrief en ontvang een gratis e-book met gezonde ontbijtrecepten.

eenvoudig terug uit te schrijven
Wij verwerken jouw persoonsgegevens conform het Privacy-beleid van Roularta Media Group NV.
volgopfacebook

volgopinstagram