Adoptieverlof in België

dossier

Om een adoptiekind op een warme manier te verwelkomen, heeft elke werkende ouder recht op adoptieverlof. Hoe wordt dat adoptieverlof geregeld bij ons?

Adoptieverlof nemen in Vlaanderen

123-kind-familie-grootvader-11-23.jpg
Het adoptieverlof gaat in ten vroegste de dag na de inschrijving van het minderjarig kind in het bevolkings- of vreemdelingenregister en ten laatste 2 maanden na deze inschrijving. Bij een internationale adoptie kan dat al vroeger: de dag na de goedkeuring door de bevoegde centrale autoriteit van de gemeenschap.

Het basisperiode van het adoptieverlof voor een minderjarig kind duurt minstens 1 week en maximum zes weken. Dat wil zeggen dat élke adoptieouder recht heeft op 6 weken adoptieverlof. Die basistermijn van 6 weken wordt sinds 1 januari 2019 om de 2 jaar telkens met 1 week opgetrokken. Dat gaat door tot 2027: dan zal de maximale termijn 11 weken bedragen. Met andere woorden, het basisadoptieverlof van 6 weken wordt verlengd:

1.  met één week vanaf 1 januari 2019;
2.  met twee weken vanaf 1 januari 2021;
3.  met drie weken vanaf 1 januari 2023;
4.  met vier weken vanaf 1 januari 2025;
5.  met vijf weken vanaf 1 januari 2027.

De weken die op die manier aan de basistermijn van 6 weken worden toegevoegd, moeten tussen beide adoptieouders worden verdeeld.

Het adoptieverlof kan ook in andere gevallen verlengd worden:

  • Als je alleen adopteert, kan de basisperiode van het verlof verlengd worden met drie weken.
  • Als je met 2 het kind adopteert, kan de basisperiode van het verlof verlengd worden met drie weken. Die drie weken moeten verdeeld worden onder beide ouders.
  • Als het kind voor minstens 66% fysiek of mentaal gehandicapt is of als het kind aan bepaalde aandoeningen lijdt, kan het adoptieverlof verdubbeld worden.
  • Als je gelijktijdig meerdere minderjarige kinderen adopteert, kan je verlof verlengd worden met twee weken.

Het verlof moet ononderbroken opgenomen worden, en met volledige weken. 
Tijdens het adoptieverlof ben je beschermd tegen ontslag.

Lees ook: Wanneer en hoelang heb je recht op moederschapsverlof?

Is adoptieverlof betaald?

Enkel de eerste drie dagen van het adoptieverlof worden betaald door je werkgever, daarna ontvang je uitkeringen van je ziekenfonds. Daarvoor moet je aan dezelfde voorwaarden voldoen als bij de moederschapsuitkering. Die uitkering bedraagt 82 % van het begrensde gederfde loon.

Je kan de uitkering aanvragen door een kopie van het attest van de bevoegde centrale autoriteit aan het ziekenfonds te bezorgen. Daarop zal je een inlichtingenblad ontvangen dat je ingevuld terugbezorgt. Binnen 30 dagen na het indienen zal je de uitkeringen ontvangen, en dat telkens maandelijks zolang het adoptieverlof loopt.

Als statutair ambtenaar zal je adoptieverlof niet betaald worden door je ziekenfonds, maar door je werkgever. Neem daarvoor contact op met de personeelsdienst.

Lees ook: Ouderschapsverlof: duurtijd, opties, uitkering en aanvraag

Adoptieverlof voor zelfstandigen

Alles is identitiek als bij werknemers, behalve de adoptie-uitkering. De adoptie-uitkering is een forfaitair bedrag dat in één keer wordt betaald voor de hele periode, ten laatste 1 maand na het begin van het adoptieverlof. Dit bedrag is gekoppeld aan de index. 
Tijdens het adoptieverlof mag je geen beroepsactiviteit uitoefenen. Neen, tijdens deze periode mag u geen beroepsactiviteit uitoefenen. Ga je opnieuw aan het werk, dan moet je het ziekenfonds daar binnen de 2 dagen over inlichten: vul het formulier ‘Kennisgeving van arbeidshervatting’ in, dat je bij ziekenfonds kunt vinden.

Bronnen:
https://www.riziv.fgov.be
https://werk.belgie.be
https://www.vlaanderen.be
https://www.belgium.be

auteur: Sofie Van Rossom, gezondheidsjournalist
Laatst bijgewerkt: maart 2024

Artikels over gezondheid in je mailbox? Schrijf je in op onze nieuwsbrief en ontvang een gratis e-book met gezonde ontbijtrecepten.

eenvoudig terug uit te schrijven
Wij verwerken jouw persoonsgegevens conform het Privacy-beleid van Roularta Media Group NV.
volgopfacebook

volgopinstagram