Onderzoek naar veiligheid kunstgras

Laatst bijgewerkt: augustus 2019
kunstgras-150.jpg

Kunstgrasvezels op basis van polyethyleenkorreltjes

nieuws In Nederland is een onderzoek gestart naar de veiligheid van kunstgrasvelden. Hulpverlening Gelderland Midden (HGM) en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) onderzoeken de blootstelling van sporters aan kankerverwekkende nitrosaminen. Deze stoffen kunnen mogelijk vrijkomen uit rubberkorrels die gebruikt worden op kunstgrasvelden. Aanleiding voor dit onderzoek is een meting uitgevoerd in opdracht van HGM. Daaruit bleek dat nitrosaminen gemeten zijn vlak boven de grasmat. Omdat dit niet eerder bekend was hebben HGM en RIVM gezamenlijk meteen een vervolgonderzoek in gang gezet. De resultaten van dit onderzoek zijn nodig om een uitspraak te kunnen doen of sporters tijdens sporten op kunstgrasvelden aan gevaarlijke hoeveelheden nitrosaminen blootstaan.
Rubbergranulaat bestaat uit fijngemalen deeltjes rubber. Dit wordt veelal gemaakt van oude rubberproducten zoals versnipperde autobanden. Rubbergranulaat kan ook van nieuw synthetisch rubber worden gemaakt.
Uit proeven blijkt dat er uit rubbergranulaat afkomstig van autobanden organische verbindingen, waaronder verschillende polycylische aromatische koolwaterstoffen (pak’s) en weekmakers vrijkomen. Daarnaast kunnen ook metalen en mogelijk ook nitrosamines vrijkomen. Pak’s, nitrosaminen en sommige weekmakers zijn kankerverwekkend.
Blootstelling aan de in het rubbergranulaat aanwezige stoffen zal vooral plaatsvinden via huidcontact (de stoffen moeten dan via de huid in het lichaam worden opgenomen). Blootstelling door inslikken is gering. Blootstelling via inademing zou kunnen voorkomen wanneer stoffen verdampen uit het granulaat of indien er stof gevormd wordt.
Wat betreft pak’s en weekmakers blijkt er geen gezondheidsrisico te zijn. Voor nitrosaminen moet dit nog onderzocht worden.
HGM heeft luchtmetingen verricht in de lucht boven een kunstgrasveld. Het betreft metingen van korte en van langere duur, zowel vóór het sporten als ná het sporten. Het onderzoek heeft aangetoond dat er op 15 - 30 cm boven het gras een concentratie nitrosaminen gevonden wordt die hoger is dan de norm (het maximaal toelaatbaar risico) voor levenslange blootstelling.
Om te kunnen beoordelen of de gemeten concentraties echt schadelijk zijn, moeten metingen gedaan worden op het niveau waarop de sporters ademen. Ook moet worden nagegaan of deze situatie bij alle kunstgrasvelden voorkomt en hoe de gevonden concentraties zich verhouden tot concentraties die in andere situaties kunnen voorkomen.
Verwacht wordt dat het onderzoek eind 2006 zal afgerond zijn.

Lees ook: Wonen & gezondheid (1/14): Luchtkwaliteit
Wil je onze artikels graag ontvangen in je mailbox?

Schrijf je hier in voor onze nieuwsbrief.

eenvoudig terug uit te schrijven
Wij verwerken jouw persoonsgegevens conform het Privacy-beleid van Gezondheid NV / Mediahuis.
volgopfacebook

volgopinstagram