Hoe gezond is uw woonkamer?

Laatst bijgewerkt: februari 2014
123-woonkamer-bos-venster-170_01.jpg

nieuws In een grootschalige meetcampagne werden voor het eerst gegevens op grote schaal verzameld over de kwaliteit van de binnenlucht in 450 Vlaamse woningen.

Gedurende 5 jaar werden een aantal vervuilende stoffen in de binnenlucht gemeten in 450 Vlaamse woningen. Het gaat om woningen waar mensen geen gezondheidsklachten hadden door het binnenmilieu. Daarnaast werden ook metingen uitgevoerd in woningen waar bewoners gezondheidsklachten hebben ten gevolge van het binnenmilieu.

Volgende parameters werden gemeten:
• vluchtige organische stoffen,
• formaldehyde, acetaldehyde,
• CO2,
• relatieve vochtigheid,
• temperatuur en tocht.

De bewoners vulden een uitgebreide vragenlijst in over hun levensstijl en over mogelijke vervuilende bronnen.
De meetcampagne werd uitgevoerd door de Vlaamse onderzoeksorganisatie VITO in opdracht van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid en van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie.

Resultaten

• De gemeten concentraties van verontreinigende stoffen liggen in de meeste woningen voldoende laag zodat er geen probleem verwacht wordt voor de gezondheid van de bewoners.

• Ademhalingsklachten komen het meest voor. Vluchtige organische stoffen en aldehyden zijn de polluenten die het meest frequent gemeten werden in klachtenwoningen.

• Er is een verband tussen de afstand van de woning tot de straat en het voorkomen van vervuilende stoffen. Ook in woningen in stedelijk gebied waren de waarden hoger dan in meer landelijke gebieden.
De concentratie stikstofdioxide (NO2) daalt naarmate de woning verder ligt van de dichtst bijgelegen drukke weg. Ook het gebruik van een gasfornuis, kan een aanvullende verhoging van NO2 in de woonkamer veroorzaken. Het gebruik van een dampkap is dus belangrijk.

• De totale hoeveelheid aldehyden blijkt verhoogd te zijn in woningen waarin recente verbouwings- of verfraaingswerken plaatsvonden. Meestal kan dat verholpen worden door tijdelijk beter te ventileren en te verluchten.

• CO2 is een parameter die gebruikt wordt om de ventilatiegraad in de woning na te gaan. In de meeste woningen werden op bepaalde tijdstippen verhoogde waarden gemeten. Dat betekent dat er nog meer geventileerd en verlucht moet worden.

U kunt het volledige rapport downloaden op:
www.zorg-en-gezondheid.be/Nieuws/Gezond-leven-en-milieu/Hoe-gezond-is-je-woonkamer-/
Laat gehoorverlies je leven niet beïnvloeden. Laat gehoorverlies je leven niet beïnvloeden.
Phonak

De impact van gehoorverlies op onze levenskwaliteit wordt vaak onderschat. Test vandaag nog jouw gehoor met de gratis online hoortest.

Test nu je gehoor...

Wil je onze artikels graag ontvangen in je mailbox?

Schrijf je hier in voor onze nieuwsbrief.

eenvoudig terug uit te schrijven
Wij verwerken jouw persoonsgegevens conform het Privacy-beleid van Gezondheid NV / Mediahuis.
volgopfacebook

volgopinstagram