ad

Honderden doden door antipsychotica

Laatst bijgewerkt: juni 2011
vr-ouder-zw-w-depr-170-400_06.jpg

nieuws In Nederland overlijden ieder jaar 550 tot 760 dementerende ouderen voortijdig door de medicijnen die ze krijgen. Dit blijkt uit onderzoek in Nederland door het vakblad Medisch Contact.
Dementerende ouderen slikken op grote schaal antipsychotica omwille van ‘probleemgedrag’. De meeste antipsychotica zijn niet geregistreerd voor probleemgedrag bij dementie. Alleen risperidon (Risperdal) is geregistreerd voor gedragsproblemen bij demente ouderen.

Gemiddeld krijgt in Nederland 1 op de 3 dementerenden antipsychotica. Bij slechts 20 procent van de demente ouderen werkt het antipsychoticum beter dan een placebo. Daar staat tegenover dat de helft bijwerkingen krijgt: een hoger risico op een cerebrovasculair accident en een verhoogde kans op overlijden. Het toegenomen risico op overlijden is 1 procent, voor CVA is dat 0,9 procent.

In de behandelrichtlijn ‘Probleemgedrag’ staat dat bij ouderen met probleemgedrag eerst andere oplossingen moeten worden gezocht voordat naar medicijnen wordt gegrepen. Daarbij kan worden gedacht aan praten, afleiden of een andere bejegening. In de praktijk is van psychosociale aanpak als eerstekeusbehandeling weinig terechtgekomen, blijkt uit het onderzoek van Medisch Contact.
Meer info: www.ephor.nl
ad


pub