Een kwart van Belgen lijdt aan chronische pijn

Laatst bijgewerkt: augustus 2019

nieuws Eén op de vijf Europeanen lijdt aan chronische pijn en in België ligt dat cijfer zelfs nog hoger: niet minder dan 2,9 miljoen Belgen of 27,2% zegt aan chronische pijn te lijden. 73% van hen ervaart zelfs pijn iedere dag.
Dat blijkt uit een recente Europese studie rond chronische pijn die werd uitgevoerd met de steun van het farmaceutische bedrijf Pfizer.
Rugproblemen (67%), gewrichtspijnen (59%), nekpijn (30%), fybromyalgie (21%) en artritis (23%) zijn de 5 belangrijkste oorzaken van pijn voor Belgische chronische pijnpatiënten. Bijna elk van die aandoeningen komt in België vaker voor dan in de rest van Europa. Bovendien zegt 55% van de Belgische chronische pijnpatiënten dat hun pijn niet op een adequate manier aangepakt wordt en ook hier scoort België slechter dan het Europese gemiddelde (38%).

Die situatie heeft een duidelijke impact op de werk- en leefomgeving van de patiënten: 68% voelt een enorme druk om snel weer aan de slag te gaan wanneer ze ziek thuis zitten, 28% heeft schrik dat ze hun job zullen kwijt raken en 21% zegt zelfs niet in staat te zijn te werken omwille van hun aandoening. Patiënten lijden ook onder het feit dat ze niet au sérieux genomen worden: 50% denkt dat de buitenwereld twijfelt aan de echtheid van de pijn, 26% is zelfs al beschuldigd van het valselijk gebruiken van pijn als argument om niet te hoeven werken. 39% zegt dat hun aandoening een negatieve invloed heeft op hun relatie met vrienden en familie en 31% zegt zich ronduit sociaal geïsoleerd te voelen.

Chronische pijnpatiënten in België zoeken hun heil voornamelijk in medicatie (73%), fysiotherapie (32%) en osteopathie (20%). Vooral bij de laatstgenoemde is België een absolute koploper: het Europese gemiddelde ligt hier slechts op 7%. Om hulp te zoeken, kloppen de Belgische patiënten hoofdzakelijk aan bij de huisarts (75%) of specialist (73%).
Meer info: www.mijnpijn.be


pub