Nederlandse experts willen strengere normen voor gewasbeschermingsmiddelen op groenten en fruit

Laatst bijgewerkt: augustus 2019

nieuws Het Nederlandse Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) wil dat de Europese maximaal toelaatbare hoeveelheden bestrijdingsmiddelen (mrl's) omlaag moeten. Aanleiding zijn recente gegevens over het voedingspatroon van jonge kinderen. Daaruit blijkt dat de inname van gewasbeschermingsmiddelen over het algemeen hoger ligt dan tot nu toe werd aangenomen. Nieuw is ook dat gekeken wordt naar rauwe én bereide producten (appelsap van appels en brood van graan). Voorheen werd alleen gerekend met de gegevens van het niet-bereide product.


pub