ad

Jongeren rond Antwerpen hebben vertraagde seksuele ontwikkeling

Laatst bijgewerkt: augustus 2019

nieuws Onderzoek van de Vrije Universiteit Brussel (VUB) en het Steunpunt Milieu en Gezondheid toont aan dat jongeren in de omgeving van Antwerpen seksueel trager ontwikkelen. Voorbeelden van tragere seksuele ontwikkeling zijn dat jongeren later schaamhaar krijgen en dat de borstvorming later op gang komt
De jongeren in de omgeving van Antwerpen hebben meer cadmium en lood in hun lichaam. Mogelijk is dat de reden voor de tragere seksuele ontwikkeling. De onderzoekers zeggen echter dat die hogere hoeveelheden cadmium en lood niet de enige oorzaak zijn.

Contact met ongezonde stoffen op vroegere leeftijd kan ook een factor zijn. In de omgeving van afvalverbrandingsovens vonden onderzoekers meer hormonen bij jongeren. In de Albertkanaalzone werden dan weer minder hormonen gevonden bij jongeren. Ook in deze gebieden is de woonplaats niet de enige oorzaak van de verschillen en hoeveelheid hormonen. Vroeger contact met ongezonde stoffen, … spelen ook een rol.
De studie onderzocht 1679 jongeren tussen 14 en 15 jaar oud, verspreid over 42 scholen in negen gebieden in Vlaanderen. Deze gebieden hadden verschillende kenmerken, gaande van industriële sites en havens tot verbrandingsovens, grote steden en landelijke fruitteelt. De negen zones beslaan in totaal 22 procent van het Vlaamse grondgebied. Voor het onderzoek werden gegevens gebruikt uit bloed- en urinestalen, vragenlijsten en onderzoek door de schoolarts van uiterlijke seksuele kenmerken (zoals de ontwikkeling van schaamhaar en borstvorming).

De seksuele ontwikkeling van de adolescenten en hun hormoonspiegel in het bloed bleken duidelijke verschillen te vertonen naargelang hun woonplaats, zelfs nadat een correctie werd gemaakt voor verschillen in leeftijd, BMI, rookgedrag en contraceptie.
In de buurt van afvalverbrandingsovens werden beduidend hogere hormonenconcentraties vastgesteld, terwijl deze beduidend lager waren dan het globale gemiddelde in de zone rond het Albertkanaal met veel chemische industrie. Vreemd genoeg waren ook de resultaten voor de havenzones van Gent en Antwerpen zo verschillend, dat de onderzoekers deze uiteindelijk als aparte zones hebben bestudeerd. In het Antwerpse havengebied bleek de seksuele ontwikkeling van zowel jongens als meisjes trager te verlopen dan in de meeste andere gebieden.
Dit is ongewoon in onze maatschappij waar men eerder het beeld heeft van een versnelde seksuele ontwikkeling bij adolescenten. Maar volgens de onderzoekers kan er een verband zijn met de hogere lood- en cadmiumconcentraties in het bloed van deze jongeren. Uit eerdere studies bleek lood een vertragend effect te hebben op de lichamelijke ontwikkeling van meisjes, en verantwoordelijk te zijn voor gynecomastia of borstvorming bij jongens. Cadmium kan door zijn toxisch effect op de testis een vertragend effect hebben op de groei bij jongens.

In het algemeen tekende zich een duidelijk verband af tussen de gemeten hormonenconcentraties in het bloed van de jongeren en hun seksuele ontwikkeling. De onderzoekers waarschuwen echter dat de verschillen niet uitsluitend kunnen gelinkt worden aan de vervuiling van hun huidige woonplaats, die bovendien zeer plaatselijk nog kan verschillen, maar ook aan blootstelling aan pollutie eerder in hun leven en zelfs voor de geboorte. 
ad


pub