Hoe kan ik hepatitis C krijgen?

Laatst bijgewerkt: september 2009

nieuws Hepatitis C vormt wereldwijd een belangrijk gezondheidsprobleem: volgens de WHO zijn er naar schatting 170 miljoen mensen met het hepatitis C virus besmet. In België zijn naar schatting 80.000 tot 100.000 mensen besmet met hepatitis C. Op termijn kan dit leiden tot ernstige leveraandoeningen en leverkanker . Op dit ogenblik is er geen vaccin op de markt tegen het hepatitis c virus.

Hepatitis C wordt vooral door menselijk bloed doorgegeven. Men kan hepatitis C krijgen door:
• ooit drugs ingespoten te hebben, zelfs gewoon na enkele keren te experimenteren;
• een tatoeage en/of piercing in onhygiënische omstandigheden geplaatst. Wanneer je besluit een tatoeage en/of piercing te nemen is het erg belangrijk om dit te laten doen door iemand die hygiënisch te werk gaat. Er bestaat nog geen keurmerk voor betrouwbare tatoeëerders en zaken waar je piercings laat aanbrengen;
• bloedtransfusie of een transplantatie van een orgaan (vb nier, lever, hart,...) van een donor geïnfecteerd door hepatitis C. In België wordt alle donorbloed sinds 1990 getest op hepatitis C. In verschillende ontwikkelingslanden bestaat het risico nog wel en worden bloedtransfusies afgeraden;
• behandeld te zijn met stollingsfactoren gemaakt vóór eind van de jaren '80;
• lange tijd nier hemodialyse te ondergaan;
• te werken als gezondheidswerker die regelmatig in contact komt met bloed vb door accidentele naaldprik. Werk altijd met beschermingsmethodes bij het verzorgen van andere patiënten. Let op voor prikaccidenten: schuif na het gebruik van naalden nooit de kapjes terug op de naalden: zo worden de meeste prikaccidenten veroorzaakt: laat je vaccineren tegen hepatitis b;
• geboren worden uit een moeder die besmet was met hepatitis C bij je geboorte: Vijf op honderd van de kinderen geboren uit moeders geïnfecteerd met hepatitis C worden besmet. Er is geen methode om besmetting tegen te gaan. Dit gebeurt op het ogenblik van de geboorte (door bloedoverdracht). De kinderen die geïnfecteerd worden gedurende de eerste jaren na de geboorte evolueren vrij goed. Voorzorgsmaatregelen moeten genomen worden om de kans op besmetting rond de bevalling zo klein mogelijk te houden. Strikte richtlijnen of de bevalling natuurlijk vaginaal of via keizersnede moet verlopen zijn er nog niet. Bespreek dit met je arts;
• seksueel contact te hebben met iemand die besmet is met het hepatitis C virus. Gebruik daarom altijd latex condooms bij seksueel contact met andere mensen dan je vaste partner. Er is geen aanwijzing dat hepatitis C wordt doorgegeven door orale seks, tenzij door letsels langs waar bloed kan worden doorgegeven;
• scheermateriaal en tandenborstels te delen (waarop bloed aanwezig is) met iemand die hepatitis C positief is.

Hepatitis C wordt niet doorgegeven door:
• gewoon contact, omhelzen...
• gemeenschappelijk gebruik van eetgerij en drinkglazen
• voedsel of water
• niezen of hoesten
• borstvoeding: indien er (bloederige) kloven optreden tijdens de borstvoeding wordt het verderzetten van de borstvoeding afgeraden.

Meer info: www.hepatitisc.be

zie ook artikel : Hepatitis C

zie ook artikel : Waaraan kan ik merken dat ik besmet ben met hepatitis C?


pub