ad

Wat doen bij een paddestoelvergiftiging?

Laatst bijgewerkt: oktober 2008

nieuws Indien u een paddenstoelvergiftiging vermoedt, raadpleeg dan onmiddellijk uw arts en het Antigifcentrum (070/245.245, gratis nummer). Om de ernst van de intoxicatie te evalueren zal de arts u een aantal nauwkeurige vragen stellen.

1. Welke paddenstoelen dacht u te plukken?
2. Waar hebt u deze geplukt (bos of weide)?
3. Hoeveel tijd is er tussen het plukken en de maaltijd verlopen?
4. Hoe werden de paddenstoelen klaargemaakt?
5. Zijn er nog resten (rauw, gebakken, eventueel restafval)?
6. Welke ziekteverschijnselen zijn opgetreden?
7. Welke is de tijdspanne die verlopen is tussen de paddenstoelmaaltijd en het optreden van
de eerste ziekteverschijnselen?
8. Zijn alle personen die de maaltijd genuttigd hebben ziek?
9. Werd er alcohol gedronken tijdens de maaltijd? Welke andere voedingsmiddelen werden genuttigd?
ad


pub