ad

Rookverbod in scholen

Laatst bijgewerkt: augustus 2007
sigaret-handen-school-150-jpg.jpg

nieuws Sinds 1 januari 2006 moeten alle scholen rookvrij zijn. Roken is bij wet verboden in alle gesloten plaatsen toegankelijk voor leerlingen: gangen, trappen, liften, toiletten, leslokalen, refter/kantine, secretariaat, bibliotheek, recreatiezaal, sportzaal, feestzaal, ... . Het ter beschikking stellen aan derden van een of meerdere zalen of lokalen onttrekt de school niet aan het rookverbod. Bijvoorbeeld: er mag ook niet worden gerookt in de sportzaal van een school die tijdens het weekend wordt gebruikt door de plaatselijke sportvereniging, het rookverbod geldt in de leslokalen tijdens een oudercontact of vormingsavonden, het rookverbod blijft van kracht tijdens opendeurdagen.
Het roken in plaatsen waar leerlingen geen toegang hebben, zoals de directiekamer en de leraarskamer valt onder de bepalingen van roken op het werk. Dat betekent dat daar alleen mag gerookt worden in goed geventileerde rokershoekjes of -ruimtes.
In de buitenlucht is er geen algemeen verbod. De scholen beslissen zelf of ze roken ook op de speelplaats verbieden. De Vlaamse Onderwijsraad – waarin alle onderwijsnetten en vakbonden zitten - adviseert unaniem om een algemeen rookverbod in scholen in te voeren vanaf 1 september 2008. Dat zou gelden voor leerlingen, maar ook voor leraren, ouders en andere personen die op de speelplaats of in de schoolgebouwen komen.
Minister Vandenbroucke heeft al aangekondigd dat hij dit advies zal volgen en dat het rookverbod toevoegt aan de erkenningsvoorwaarden voor scholen. De toepassing zal dus gecontroleerd worden door de inspectie. Bovendien worden er vanaf dit schooljaar extra-middelen uitgetrokken voor rookpreventie en rookstopbegeleiding van leerlingen en leerkrachten voor de voorbereiding van een volledig rookvrije school.
ad


pub