ad

Rookverbod in openbare ruimtes: nieuwe maatregelen

Laatst bijgewerkt: september 2006
roken-walm-cafe.jpg

nieuws Een nieuw koninklijk besluit verstrengt het rookverbod in horecazaken.
• De definitie van een horeca-inrichting werd vervolledigd. Deze luidt nu: elke voor het publiek toegankelijke plaats of lokaal, ongeacht de toegangsvoorwaarden, waar de belangrijkste en permanente activiteit eruit bestaat maaltijden en/of dranken voor te bereiden en/of voor consumptie, al dan niet ter plaatse aan te bieden, en dit zelfs kosteloos. De uitdrukking "belangrijkste en permanente activiteit" werd hierbij aan de definitie toegevoegd.
• "Elk element dat kan aanzetten tot roken of dat laat uitschijnen dat roken is toegelaten, wordt verboden" in openbare plaatsen. Het betreft voornamelijk de aanwezigheid van asbakken.
• Uitbaters van een horeca-inrichting krijgen de mogelijkheid om te bewijzen dat het gedeelte van hun aankopen bestemd voor de bereiding en verkoop van maaltijden niet meer bedraagt dan één derde van het totale bedrag dat wordt besteed aan dranken en voedingsmiddelen. Dit gebeurt aan de hand van een door een aangewezen expert ondertekend attest waarvan de modaliteiten door de minister werden vastgelegd.
• "Het is verboden te roken in drankgelegenheden en andere horeca-inrichtingen die gevestigd zijn in een gesloten plaats die voor het publiek toegankelijk is, wanneer ze niet van deze plaats zijn afgesloten door middel van wanden, een plafond en een deur."
Website: http://www.roken-horeca.be

Nieuwe waarschuwingen op de pakjes sigaretten

Op 14 augustus 2006 verscheen in het Belgische Staatsblad een ministerieel besluit over nieuwe waarschuwingen op pakjes sigaretten. Vanaf 31 mei 2007 zal naast een tekst ook een foto of andere illustratie moeten afgedrukt worden waarin gewaarschuwd wordt voor de gevaren van roken.
Het ministerieel besluit bepaalt welke gecombineerde waarschuwingen moeten voorkomen evenals de technische specificaties voor het drukken.
ad


pub