De impact van dementie op jongere leeftijd

Laatst bijgewerkt: januari 2021
123-vr-hoofdpijn-migr-stress-07-18.jpg

nieuws Het is uiteraard zo dat de overgrote meerderheid van de personen met dementie op hoge leeftijd met de ziekte wordt geconfronteerd. Maar zo’n 4% van de patiënten, wat in Vlaanderen naar schatting neerkomt op ongeveer 1.800 mensen, lijdt aan jongdementie. Dementie op jonge leeftijd begint meestal tussen de 40 en 65 jaar, maar er zijn ook gevallen bekend van twintigers en zelfs kinderen met dementie.

Verkeerde diagnoses
Dementie is een verzamelnaam voor een groep aandoeningen waarbij meerdere stoornissen de cognitieve vermogens van mensen chronisch en steeds ernstiger aantasten. Waar bij twee derde van de ouderen met dementie de ziekte van Alzheimer de oorzaak is, is dat bij personen met jongdementie slechts een derde. Het aandeel van andere neurodegeneratieve hersenziekten is bij jongdementie veel groter. Het kan daarbij onder meer gaan om frontotemporale dementie, dementie met Lewy Bodies, vasculaire dementie en Parkinsondementie.

Omdat men bij jonge mensen niet snel aan dementie denkt, duurt het gemiddeld vierenhalf jaar vooraleer een patiënt de juiste diagnose krijgt. In bijna de helft van de gevallen denken artsen en psychologen eerst verkeerdelijk dat de persoon kampt met bijvoorbeeld een depressie, burn-out, stress, een midlifecrisis of relatieproblemen.
Snellere achteruitgang
Een belangrijk symptoom van (jong)dementie is geheugenverlies, waarbij mensen bijvoorbeeld vaak afspraken vergeten. Maar bij bepaalde patiënten hebben gedragsproblemen of karakterveranderingen een grotere invloed. Zij kunnen onder meer last krijgen van ongeremd gedrag, desinteresse en apathie, starheid in denken en handelen, verminderde zelfzorg en verlies van empathisch vermogen en sociaal inzicht. Daarnaast komen ook oriëntatiestoornissen, een verminderde taalvaardigheid en moeilijkheden met het gebruik van apparatuur en gereedschap voor.

De cognitieve achteruitgang voltrekt zich bij jonge mensen met dementie meestal sneller dan op latere leeftijd. Bovendien beseffen jonge mensen gewoonlijk veel beter dat hun verstandelijke vermogens aftakelen. Dat leidt tot sterkere gevoelens van machteloosheid en frustratie.
Financiële gevolgen
De impact op het leven van mensen met jongdementie, en dat van hun naasten, is ook een heel stuk anders dan bij oudere patiënten. Jonge mensen zijn vaak nog heel druk bezig met hun job, sociaal leven en hobby’s. Ze hebben dikwijls nog leningen af te betalen en studerende kinderen. De aandoening kan een enorme druk zetten op hun hele gezin en zware financiële gevolgen hebben.

Sinds vorig jaar voorziet de Vlaamse regering jaarlijks drie miljoen euro voor de zorg en ondersteuning van personen met jongdementie. Maar wie niet permanent in een woonzorgcentrum leeft, valt voorlopig uit de boot. De partij CD&V pleitte daarom onlangs voor een zogenaamde conventie voor tenlasteneming van mensen met jongdementie. Concreet wil men financiële ondersteuning voor personen voor wie de zorg zich bevindt op een kruispunt tussen thuiszorg, dagcentra, ziekenhuizen en kort verblijf in woonzorgcentra. Ook moeten deze instellingen hun expertise meer delen, zodat de kwaliteit van de zorg erop vooruitgaat.

Bronnen:
http://jongdementie.info
https://www.alzheimerliga.be
http://www.dementie.be
https://www.uzleuven.be
https://www.alzheimer-nederland.nl

Lees ook: Hoe herken je de symptomen van Lewy body dementie?


bron: Andy Furniere, gezondheidsjournalist

Wil je onze artikels graag ontvangen in je mailbox?

Schrijf je hier in voor onze nieuwsbrief.

eenvoudig terug uit te schrijven
Wij verwerken jouw persoonsgegevens conform het Privacy-beleid van Gezondheid NV / Mediahuis.
volgopfacebook

volgopinstagram