Onregelmatig hartritme: Hoe kunt u zelf uw hartritme meten?

Laatst bijgewerkt: februari 2018
123-hartslag-meten-pols-02-18.jpg

nieuws Voorkamerfibrillatie (VKF) is de meest voorkomende hartritmestoornis. Bij VFK slaat het hart bij wijze van spreken op hol en is de hartslag onregelmatig en veel te hoog. Omdat voorkamerfibrillatie bij sommige mensen slechts af en toe opkomt of ongemerkt verloopt, kan het nuttig zijn om regelmatig zelf uw hartritme in rust te controleren. Zeker als u ouder bent dan 65 of hartproblemen hebt. 

zie ook artikel : Hartritmestoornissen: moet u vanaf 40 jaar regelmatig uw polsslag meten?

Ook tijdens sportbeoefening kan het zinvol zijn om uw hartslag op te volgen om een beeld te krijgen van de hevigheid of intensiteit waarmee u oefent. Dat gaat het best met een hartslagmeter. Vaak is dat een band die je ter hoogte van het hart draagt en die signalen naar een polshorlogemeter of activity tracker doorstuurt. Ook veel stappentellers hebben tegenwoordig deze functie. Er zijn ook wearables en sporthorloges met een geïntegreerde hartslagmeter.

Er bestaan verschillende methoden om zelf uw polsslag te meten.

1. Polsslag handmatig meten
• Plaats 3 vingers op de gestrekte pols van de andere hand, aan de basis van de duim, tussen de pees en de duim en de zijkant van het polsbeen.
• Voelt u de polsslag niet? Verhoog dan de druk of verplaats uw vingers een beetje.
• Tel het aantal slagen gedurende 30 seconden. Verdubbel het aantal om het aantal slagen per minuut te krijgen. Het normale ritme ligt tussen 50 en 100 slagen per minuut.

2. Elektronische meting
Er bestaan tegenwoordig speciale apparaatjes (smartwatch…)  en apps voor uw smartphone om uw polsslag te meten. Installeer zo'n app en meet uw polsslag volgens de instructies (meestal door een vinger op de camera te leggen). 

Hartritme meten via een app op doktersvoorschrift 
FibriCheck® is een medische app voor de opsporing van voorkamerfibrillatie op basis van kleurveranderingen in de vingertop gemeten door de camera van een smartphone. Deze innovatieve app werd ontwikkeld door de Limburgse start-up Qompium in samenwerking met de Mobile Health Unit van de Universiteit Hasselt en Ziekenhuis Oost-Limburg, en is enkel op medisch voorschrift beschikbaar.  

FibriCheck behoort ook tot één van de 24 goedgekeurde projecten van actiepunt 19 van Plan eGezondheid, een initiatief van minister Maggie De Block waarbij ze met acht Vlaamse centra bekijken hoe FibriCheck optimaal gebruikt kan worden in de klinische praktijk. 

Met FibriCheck kunt u via de app op uw smartphone uw hartritmeregistraties meten door uw vinger 60 seconden op uw camera te plaatsen. Alle informatie wordt automatisch doorgestuurd naar uw arts. Bij een positieve meeting kan de arts tijdig ingrijpen. 
Vandaag is FibriCheck enkel beschikbaar op voorschrift. Tientallen huisartsen en verschillende centra zijn reeds gestart met het voorschrijven van de app.
U kunt ook een voorschrift bekomen via FibriCheck. U kunt de FibriCheck app van de Apple App Store of Google Play downloaden. Op de website van FibriCheck vindt u alle instructies om de app te downloaden en om de beveiligde connectie te maken. Op deze manier zal u (tijdelijk)verbonden worden met het FibriCheck opvolgingscenter (ondersteund door cardiologen). Zodra uw cardioloog of huisarts wenst te starten met FibriCheck, dragen zij uw data aan hem/haar over.

Stap 1: Installatie en account aanmaken

Stap 2: hoe een voorschrift scannen en betalen

https://fibricheck.com/nl

Wanneer moet u uw huisarts contacteren?
Een normaal hartritme is regelmatig. Bij volwassenen ligt het aantal slagen per minuut tussen de 60 en 100. Bij inspanning kan dit oplopen tot 160 en meer slagen per minuut.

• Indien uw polsslag in rust trager is dan 40 per minuut of sneller dan 120 per minuut.
• Indien uw polsslag onregelmatig is: soms snelle en soms trage slagen.
• Indien uw hartkloppingen gepaard gaan met klachten van bijvoorbeeld duizeligheid, ademhalingsmoeilijkheden, pijn in de borst, kortademigheid, flauwvallen, vermoeidheid, enz.

Bronnen
http://www.plan-egezondheid.be/actiepunten/19-mobile-health/

https://academic.oup.com/europace/article-abstract/19/10/1589/3925674

https://www.nice.org.uk/guidance/mtg13/documents/watchbp-home-a-for-diagnosing-and-monitoring-hypertension-and-detecting-atrial-fibrillation-appendix-to-sponsors-submission-de-novo-cost-analysis2


pub