ad

Over roken: Eenvoudig stoppen met roken. Waarom en hoe?

Laatst bijgewerkt: november 2004
eenvoudig-stoppen-roken.jpg

boeken/interviews Zo luidt de uitdagende titel van een pas verschenen boek. Het richt zich uitdrukkelijk tot de tallozen 'die vruchteloos alles al geprobeerd hebben' om zich van tabak of cannabis te bevrijden.
Psychotherapeut Wim Gysen bundelde meer dan dertig jaar praktijkervaring in een vlot leesbaar boek.
Het eerste deel inventariseert onder de titel 'alles wat je (het liefst niet) had willen weten ...' een uitvoerig en systematisch overzicht van zowel de voor- als de nadelen van het gebruik of misbruik van tabak en cannabis.
Het tweede deel is een eenvoudige, stapsgewijs opgebouwde zelfhulpcursus om jezelf om te programmeren tot een vrije en blije mens. Gedragsverandering en psychische zelfbeïnvloeding leiden dan tot het meesterschap van je geest over je lichaam. Dat wordt haarfijn aangetoond aan de hand van drie psychotherapeutisch verantwoorde technieken die binnen ieders bereik liggen. Het gaat om gerichte autosuggestie volgens Coué, autogene training volgens prof. I.H. Schultz en zelfhypnose.
Zich bevrijden van een drug is één zaak. Het blijven is belangrijk. Daarom hecht de schrijver als een goede leermeester zoveel belang aan een nieuwe levensstijl. Om niet aan te komen dient die gepaard te gaan met gezonde voeding en de broodnodige lichaamsbeweging. Wandelen of fietsen kan al ruimschoots volstaan.
Kortom, dit unieke boek qua opvatting, uitwerking en doeltreffendheid wekt vertrouwen. Het verkoopt klaarblijkelijk geen 'gebakken lucht', maar toont de weg naar actieve zelfbevrijding.

Wim Gysen. Eenvoudig stoppen met roken. Waarom en hoe? (met een voorwoord door em.prof.dr. Roger Blanpain).
Uitgeverij Sigma Press, Tilburg, (juni) 2004 - 333 blz. - 19,50 euro - ISBN 90-655-6230-3.

zie ook artikel : Stoppen met roken: een uitdaging
ad


pub