ad

Terugbetaling Rilatine

Laatst bijgewerkt: november 2019
ritalin.jpg

nieuws In de pers verschenen berichten dat de specialiteit RILATINE binnenkort terugbetaald zou worden. Er wordt inderdaad terugbetaling verwacht voor de comprimés aan 20 x 10 mg methylfenidaat, en dit voor de indicaties narcolepsie en aandachtstekort-hyperactiviteitstoornis (ADHD). De terugbetaling zal onderworpen zijn aan bepaalde voorwaarden, met noodzaak van advies van de adviserend geneesheer van het ziekenfonds. De terugbetaling zou mogelijk in voege treden op 1 september 2004.

zie ook artikel : ADHD - Aandachtsstoornis met hyperactiviteit
ad


pub