ad

Een beetje minder vlees en zuivel is goed voor mens en milieu

Laatst bijgewerkt: september 2015
melk-gieten--170_400_06.jpg

nieuws Ons dagelijkse eten beïnvloedt dus niet alleen onze eigen gezondheid, maar ook het leefmilieu. Het Nederlandse RIVM berekende het effect van de Nederlandse voedselconsumptie op het milieu door de uitstoot van broeikasgassen. Daaruit bleek dat ongeveer 40% van de aan voedsel gerelateerde broeikasgasuitstoot wordt veroorzaakt door de consumptie van vlees en kaas. Dranken dragen ongeveer 20% bij aan de broeikasgasuitstoot. Bij kinderen bleek het daarbij vooral te gaan om frisdranken en zuiveldranken, bij volwassenen ook om koffie en alcoholische dranken.

Voor minder milieubelasting zou het beter zijn om minder vlees en zuivel te eten en meer plantaardige alternatieven, zoals peulvruchten, groente, en granen.

Extra vitamine B12
Het RIVM wilde ook weten of kinderen voldoende voedingsstoffen binnenkrijgen als ze minder of helemaal geen vlees en zuivel zouden eten. Daarom werd het menu van 1279 kinderen van 2 tot en met 6 jaar onderzocht.

• Wanneer twee dagen per week vlees en zuivel door plantaardige voedingsmiddelen worden vervangen, daalt de hoeveelheid verzadigd vet (- 9%) en stijgt het vezelgehalte (+ 8%). De inname van vitaminen en mineralen verschilt niet noemenswaardig ten opzichte van de huidige voeding.
• Bij het vervangen van álle vlees en zuivel daalt de hoeveelheid verzadigd vet met 26% en stijgt het verzelgehalte van de voeding met 29%. Maar dan kan er mogelijk een tekort aan sommige vitaminen (vooral vitamine B1 en B12) en mineralen (zoals calcium, ijzer en zink) ontstaan. Dit kan problemen opleveren in de groei van deze kinderen. Daarom moet bij een dergelijk voedingspatroon gezorgd worden voor een voldoende inname van vitamine B1, B12 en zink, eventueel door het gebruik van vitaminesupplementen.

www.rivm.nl
http://journals.cambridge.org/action/displayAbstract?fromPage=online&aid=9940596&fulltextType=RA&fileId=S1368980015002426
ad


pub