ad

Nieuw informatiepakket voor schizofrene patiënten en hun familie.

Laatst bijgewerkt: augustus 2019
hersenen-kortsluiting.jpg

nieuws Schizofrenie is een ziekte waarover bij het brede publiek nog veel misverstanden en onbegrip bestaan. Toch is het een aandoening die vrij veel voorkomt: één op de honderd mensen kan schizofrenie ontwikkelen. Herstel is mogelijk op voorwaarde dat optimale behandeling wordt geboden. Psycho-educatie maakt integraal deel uit van de lange termijn aanpak van schizofrenie.
Een educatief informatiepakket (Patiënten Emancipatie Programma voor Schizofrenie of PEPS) dat is samengesteld in het kader van een internationaal initiatief voor de emancipatie van mensen met schizofrene psychose wil patiënten met schizofrenie duidelijke en actuele informatie aanreiken over hun aandoening. Door middel van meer informatie en kennis krijgen patiënten meer vertrouwen en inzicht en worden zij actieve partners in het omgaan met hun ziekte.
Aan de samenstelling van PEPS werkten patiënten, hun familieleden, hulpverleners en artsen mee. Het geheel werd begeleid door acht Europese experten op gebied van schizofrenie en geestelijke gezondheidszorg waaronder de Belgische psychiater Dr. Marc De Hert (Universitair Centrum St.- Jozef, Kortenberg).

zie ook artikel : Schizofrenie
ad


pub