ad

Hoesten: wanneer naar de dokter?

Laatst bijgewerkt: mei 2020

nieuws Hoesten komt bij vrijwel alle problemen van de luchtwegen voor. Het is meestal een beschermingsmechanisme van het lichaam om slijm, ziektekiemen of irriterende stoffen uit de luchtwegen te blazen. Het hoesten gaat meestal na 14 tot 18 dagen spontaan over, eens de luchtweginfectie of de irritatie verdwenen zijn.
In sommige gevallen kan er echter meer aan de hand zijn en is het toch aangewezen om een arts te raadplegen.

• Een kriebel- of prikkelhoest die langer dan twee à drie weken blijft aanslepen zonder dat u verkouden bent. Dit zou bv. kunnen wijzen op een beginnende astma of een ernstige longaandoening (bv. COPD, longkanker).

• Bij kinderen (-12 jaar)
- jonger dan 3 maanden: vanaf de eerste koortsdag
- elke hoest die langer dan één week duurt
- een blafhoest of gierende hoestaanvallen eventueel gevolgd door braken: dit kan wijzen op een ernstige infectie zoals kinkhoest of pseudokroep
- met een hart- of longaandoening of een gestoorde afweer
- die slecht drinken of aanhoudend huilen
- die erg bleek zijn of die blauw worden tijdens het hoesten
- Wanneer veel slijm wordt opgehoest: dit kan wijzen op taaislijmziekte of mucoviscidose.
- bij vermoeden dat het kind een vreemd voorwerp heeft ingeslikt (bv. omdat het kind plots fel begint te hoesten zonder enige duidelijke reden).

• Bij volwassenen (+ 12 jaar)
- ouder dan 75 jaar met koorts
- met een hart- of longaandoening (zoals hartfalen, COPD…), diabetes, neurologische aandoeningen, ernstige nierinsufficiëntie of een gestoorde afweer.

• Als de hoest, zowel bij kinderen, jongeren of volwassenen, gepaard gaat met een van de volgende alarmtekens:
- koorts (langer dan 3 dagen of opnieuw koorts na enkele koortsvrije dagen)
- ernstige ziektetekens zoals sufheid, verwardheid…
- ademhalingsproblemen: een heel snelle ademhaling, benauwdheid, ademnood, ademhaling die af en toe even stopt en/of een piepende ademhaling
- sterk vertraagde hartslag, lage bloeddruk
- heesheid die langer dan 2 weken aanhoudt
- bloederig slijm
- hevige, stekende pijn in de borst
- gewichtsverlies.

• Als u vermoedt dat de hoest wordt veroorzaakt door een geneesmiddel (bijvoorbeeld captopril, enalapril, fosinopril, lisinopril).

• Als u vermoedt dat er sprake kan zijn van een of andere ernstige aandoening, zoals een longontsteking, astma, allergie, of reflux.
ad


pub