Gewijzigde terugbetaling cholesterolverlagende geneesmiddelen | gezondheid.be

Gewijzigde terugbetaling cholesterolverlagende geneesmiddelen

nieuws Sinds 1 juni 2006 zijn enkele wijzigingen in de terugbetalingsmodaliteiten van de hypolipemiërende middelen in voege getreden.
In essentie houdt de wijziging in dat :
• artsen het cardiovasculair risico zullen bepalen op basis van het SCORE model i.p.v. het huidige FRAMINGHAM model.
Het Framingham-model voor cardiovasculair risico maakt een schatting van het risico van een coronair incident, fataal of niet fataal, over een periode van 10 jaar en steunt op gegevens van Amerikaanse burgers opgevolgd gedurende 12 jaren. Dit risico wordt bepaald door het gehalte van totaal cholesterol of LDL-cholesterol en andere risicofactoren zoals leeftijd, geslacht, arteriële hypertensie, tabagisme alsook een eventuele diabetes. Zo kwamen in aanmerking voor de terugbetaling van hypolipidemica, de patiënten met een cholesterolemie hoger dan 190 mg/dl plus een globaal risico van méér dan 20 % op een coronair event in de 10 eerstkomende jaren, of geëxtrapoleerd naar de leeftijd van 60 jaar.

Het model SCORE gepubliceerd (Systematic Coronary Risk Evaluation) is gebaseerd op bevolkingsstudies in Europa en schat het risico op een fataal cardiovasculair event (dus niet enkel coronair, maar in ieder geval met overlijden als gevolg) in de eerstkomende 10 jaar bij asymptomatische individuen kennelijk in goede gezondheid. Volgens de aanbevelingen is een risico van 5 % of meer aanzien als een verhoogd risico.
Het SCORE-model geeft een risicografiek voor een populatie met hoog risico en laag risico. België situeert zich vooraan in de landen met laag risico. Het gebruik van deze risicografiek leidt voor ons land naar een lichte onderschatting van het reële risico. Een Belgische versie van SCORE werd ontwikkeld. In vergelijking met het Europese SCORE model is het Belgische SCORE model aangepast in functie van een bevolking ouder dan 65 jaar. De Belgische versie bepaalt eveneens beter de waarden van cholesterolemie en arteriële tensie.
Het SCORE model houdt rekening met de volgende risicofactoren: geslacht, leeftijd, tabagisme, systolische bloeddruk en, hetzij totale cholesterolemie, hetzij de verhouding totaal cholesterol/HDL cholesterol. Het SCORE model kan men niet toepassen op diabetici. Het risico bij diabetes moet aanzien worden als het equivalent van een coronair event, conform Europese en Amerikaanse richtlijnen terzake.

• voor bepaalde patiënten, de drempelwaarden verlaagd worden op basis van de internationale richtlijnen. De therapeutische streefdoelen werden verlaagd van 190 mg/dl totaal cholesterol naar 170 mg/dl en van 115 mg/dl LDL naar 100 mg/dl voor de patiënten met een gekende cardiovasculaire aandoening en voor diabetespatiënten.

Dit betekent dat :
• voor de statines en de fibraten met een “a posteriori” controle, enkel de voorwaarden voor een terugbetaling in categorie B veranderen;
• voor de specialiteiten op basis van acipimox, colestipol, colestyramineen ezetimibe, met een “a priori” controle, enkel de voorwaarden voor een terugbetaling in categorie A en B veranderen.

Betrokken specialiteiten :
• Statines :
atorvastatine;
fluvastatine;
pravastatine;
rosuvastatine;
simvastatine.

• Fibraten :
bezafibraat;
biprofibraat;
ciprofibraat;
fenofibraat.

• Acipimox
• Colestipol
• Colestyramine
• Ezetimibe

Meer info:
http://inami.fgov.be/drug/nl/drugs/hypolipidemiants/index.htm


Laatst bijgewerkt: augustus 2019

Artikels over gezondheid in je mailbox? Schrijf je in op onze nieuwsbrief en ontvang een gratis e-book met gezonde ontbijtrecepten.

eenvoudig terug uit te schrijven
Wij verwerken jouw persoonsgegevens conform het Privacy-beleid van Roularta Media Group NV.