Kent u de nieuwe gevaarssymbolen voor huishoudproducten?

logo-gevaarsymbolen-06-15.jpg

nieuws Chemische huishoudproducten zoals was-, vaatwas- en schoonmaakmiddelen, javel, producten voor vloeronderhoud, ontstoppers, lijmen en verven, lakken, white spirit, afbijtmiddelen, luchtverfrissers, ontgeurders en ongedierte- en onkruidbestrijdingsmiddelen krijgen een nieuw etiket.

Op de nieuwe etiketten staan nieuwe gevarenpictogrammen, gevaaraanduidingen, voorzorgsmaatregelen en signaalwoorden die meer informatie geven over hoe u gevaarlijke producten veilig kan gebruiken zonder schade aan uw gezondheid of het milieu toe te brengen of zonder bijvoorbeeld een brand of een ontploffing te veroorzaken.

De zeven bestaande pictogrammen of gevaarsymbolen met een oranje achtergrond worden vervangen door negen nieuwe pictogrammen in een witte ruit met een rode rand. Deze symbolen zijn voortaan identiek in heel Europa en een groot aantal landen over de hele wereld.

De gevaaraanduidingen en de veiligheidsaanbevelingen geven toelichting bij de pictogrammen.

De gevaaraanduidingen beschrijven de ernst (bijvoorbeeld zeer giftig of schadelijk) en de omstandigheden waarin gevaren kunnen voorkomen (bijvoorbeeld door huidcontact of inademing).

De veiligheidsaanbevelingen geven aan hoe u een product moet gebruiken om de risico’s te beperken (bijvoorbeeld door beschermende handschoenen te dragen).

Er worden ook twee signaalwoorden geïntroduceerd; “gevaar” voor de gevaarlijkste producten en “waarschuwing” voor de minder gevaarlijke producten.

Fabrikanten en verdelers hebben nog een overgangsperiode gekregen tot 1 juni 2017. U kan daardoor gedurende een periode de oude en nieuwe etiketten nog naast elkaar tegenkomen in de winkel.

Over welke producten gaat het?
Het gaat over chemische huishoudproducten zoals was-, vaatwas- en schoonmaakmiddelen, ontvetters, javel, producten voor vloeronderhoud, ontstoppers, lijmen en verven, lakken, white spirit, afbijtmiddelen, luchtverfrissers, ontgeurders en ongedierte- en onkruidbestrijdingsmiddelen

Welke symbolen?
Irriterend / Schadelijk
Irriterende producten veroorzaken bij direct, langdurig of herhaald contact jeuk, roodheid van de huid of ontstekingen.
Voorbeelden: handafwasmiddel, vaatwasmachinetabletten

Milieuschadelijk
Producten die als ze in het milieu terecht komen, schadelijk zijn voor de organismen. Ze kunnen bijvoorbeeld vissen- of bijensterfte veroorzaken.
Voorbeelden: bepaalde gewasbeschermingsmiddelen

Lange termijn gevaarlijk
Deze producten zijn mogelijk kankerverwekkend, kunnen organen beschadigen en schadelijk zijn voor de voortplanting en het embryo.
Voorbeelden: thinner (verfverdunner).

Corrosief
Corrosieve of bijtende producten vernietigen de huid en slijmvliezen bij contact en kunnen zeer zware (brand)wonden veroorzaken.
Voorbeelden: gootsteenontstopper en sterke ontkalkingmiddelen

Houder onder druk
Deze producten, zoals bijvoorbeeld flessen met zuurstof, worden onder druk opgeslagen.

Giftig
Giftige producten kunnen gevaarlijk voor de gezondheid of zelfs dodelijk zijn als je ze inademt, inslikt of via de huid opneemt.
Voorbeelden: winterproducten met methanol zoals bepaalde antivries- en ontdooiingsmiddelen.

Ontplofbaar
Ontplofbare producten kunnen door een vlam, warmte, een schok of wrijving ontploffen.
Voorbeelden: vuurwerk

Ontvlambaar
Ontvlambare producten ontbranden gemakkelijk als er een vlam, warmtebron of vonk in de buurt is.
Voorbeelden: spiritus, aceton, smeerolie en spuitbussen met verf (met brandbare oplosmiddelen).

Oxiderend
Oxiderende producten bevatten veel zuurstof en bevorderen zo sterk de verbranding van ontvlambare of brandbare stoffen.
Voorbeelden: Dit zijn producten voor de professionele markt, die je in de supermarkt niet zal tegenkomen.

Bescherm uzelf en uw kinderen
Elk jaar gebeuren in België meer dan 10.000 ongevallen met chemische huishoudproducten, waarvan de helft met kinderen. Zo kreeg het Antigifcentrum in 2014 in totaal 11.538 oproepen in verband met huishoudproducten, waarvan 5.262 voor kinderen. De grootste groep binnen de kinderen zijn tussen 1 en 4 jaar oud, een leeftijd waarop kinderen hun omgeving verkennen.

Veel ongevallen met kinderen gebeuren wanneer tijdens het gebruik van een product de aandacht van de volwassen even wordt afgeleid.

De meerderheid van de ongevallen bij kinderen geven slechts tijdelijke letsels en lopen goed af. De ingenomen hoeveelheden zijn immers klein. Er zijn echter ook producten die gevaarlijk zijn in kleine hoeveelheden, vooral de bijtende producten die zowel inwendige als uitwendige brandwonden veroorzaken. Ontstoppers, bijtende soda, zoutzuur en reinigingsmiddelen om dampkappen, grills en barbecues te ontvetten behoren tot deze categorie.

Lees het etiket. Check de gevaarsymbolen, gevaaraanduidingen en volg de voorzorgsmaatregelen volledig op.

 1. Doe altijd de dop op de fles of sluit de verpakking. Ook tijdens het gebruik. Laat nooit een bodempje detergent of bleekwater staan in een beker of een glas.
 2. Bewaar chemische huishoudproducten buiten het bereik van kinderen (op hoogte of achter slot).
 3. Laat kinderen niet rondlopen waar gevaarlijke producten gebruikt worden.
 4. Draag aangepaste bescherming (masker, handschoenen,…)
 5. Verlucht goed en werk met een open raam als u binnen met gevaarlijke producten werkt.
 6. Eet, rook of drink niet als u met gevaarlijke producten werkt.
 7. Hou ontvlambare producten uit de buurt van vuur of warmtebronnen.
 8. Bewaar de producten in de oorspronkelijke verpakking. Giet ze nooit over in een andere fles of verpakking.
Eerste hulp bij vergiftiging
 • Bel het Antigifcentrum op het gratis nummer 070 245 245 of uw huisarts. Bij levensbedreigende situaties, belt u het Europees noodnummer 112.
 • Laat het slachtoffer niet braken!
 • Spoel langdurig met water in geval van contact met ogen of huid.
 • Verplaats het slachtoffer uit de besmette zone in geval van een ongeluk door inademing.
 • Hou de verpakking of het etiket bij de hand, zodat de hulpdiensten weten om welk product het gaat.

Laatst bijgewerkt: juli 2015

Artikels over gezondheid in je mailbox? Schrijf je in op onze nieuwsbrief en ontvang een gratis e-book met gezonde ontbijtrecepten.

eenvoudig terug uit te schrijven
Wij verwerken jouw persoonsgegevens conform het Privacy-beleid van Roularta Media Group NV.
volgopfacebook

volgopinstagram