Tips voor veilig gebruik van terrasverwarmers

Laatst bijgewerkt: december 2012
123-terrasverwaring-gas-170_12.jpg

nieuws Steeds meer mensen kopen een terrasverwarmer (of heater) om thuis te gebruiken. Ze bestaan tegenwoordig in vele uitvoeringen (om op de grond of op tafel te zetten, om op te hangen aan een parasol, om tegen de muur te bevestigen enz.), op gas of elektriciteit, met infrarood of halogeen. Elektrische terrasverwarmers zijn doorgaans veiliger dan de gasverwarmers, maar ze zijn meestal duurder maar dat wordt grotendeels gecompenseerd door een hoger rendement.

Uit onderzoek van de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) enkele jaren geleden bleek dat terrasverwarmers op gas vaak onveilig zijn. Elf van de dertien onderzochte modellen bleken niet te voldoen aan de Europese veiligheidsvoorschriften. Problemen doen zich onder meer voor met het ontstekingsmechanisme van de branders: de vlammen zijn niet stabiel of de brander ontvlamt maar gedeeltelijk. Verder schieten veiligheidsinstructies en gebruiksaanwijzingen in het Nederlands tekort.

Indien u overweegt om een terrasverwarmer op gas te kopen, moet u op een aantal zaken letten.
• Er moeten altijd duidelijke installatie- en veiligheidsvoorschriften zijn bijgevoegd, evenals een duidelijke gebruiksaanwijzing.
• Ze moeten zijn voorzien van een omvalbeveiliging zodat de gastoevoer stopt. In omgevallen toestand kan er vloeibaar gas uitstromen, die direct verdampt en vlam kan vatten. Dit gaat gepaard met veel vuur en mogelijk een grote steekvlam.
• De gaskraan moet een stand hebben die alleen toestaat dat hij in laagstand kan worden ontstoken. Dit verhindert dat de brander kan worden ontstoken terwijl de gaskraan helemaal open staat.
• De terrasverwarmer mag alleen geschikt voor 1 gassoort en gasdruk.
• Op de terrasverwarmer mogen geen voorzieningen aanwezig zijn waarmee de gebruiker zelf de fabrieksinstellingen, zoals bijvoorbeeld gas-lucht verhouding, kan veranderen.
• Een verrijdbare terrasverwarmer op wielen mag niet per ongeluk kunnen verrijden tijdens normaal gebruik. Dit betekent veelal een blokkering op de wielen.
• Het uiteinde van de gasleiding, waarop de gasslang moet worden aangesloten, moet een (contra)schroefdraad hebben. Dit om te voorkomen dat de gasslang van de gasleiding afschiet bij onvoldoende bevestiging waardoor onverbrand gas uitstroomt.
• De brander moet in de terrasverwarmer zijn gefixeerd om te voorkomen dat deze verkeerd wordt teruggeplaatst. Ook moet de brander bestand zijn tegen vervorming, smelten of beschadigen waardoor het brandgedrag negatief wordt beïnvloed.
• De brander, of indien aanwezig de waakvlam, moet eenvoudig bereikbaar zijn met een lucifer, ook in het geval dat het toestel is uitgevoerd met een automatische ontsteekinrichting. Bij het niet (goed) functioneren van de automatische ontsteekinrichting moet het gemakkelijk kunnen aangestoken worden, zonder dar de gebruiker het toestel eerst moet demonteren.
• Het ontsteken en het branden van het branderbed moet makkelijk verifieerbaar zijn zonder onderdelen te moeten verwijderen. Het is belangrijk dat de gebruiker een terugkoppeling krijgt of de terrasverwarmer wel/niet werkt. Dit om te voorkomen dat herhalingen van handelingen onnodig worden verricht of dat onderdelen blijvend worden verwijderd wat het veilig functioneren van de terrasverwarmer negatief kan beïnvloeden.
• Terrasverwarmers moeten een vlambeveiliging hebben op de hoofdbrander en de waakvlambrander (indien aanwezig). Bij het doven van de vlammen bijvoorbeeld door uitwaaien, moet de vlambeveiliging binnen de vereiste afvaltijd de gastoevoer naar de branders afsluiten. Indien de afvaltijd te lang is kan er opeenhoping van onverbrand gas in de terrasverwarmer plaatsvinden. Dit kan explosief ontsteken.
• Wanneer de terrasverwarmer een behuizing voor de gascilinder heeft, dan mag deze geen grotere cilinders dan 15 kg kunnen herbergen, en moet hij voorzien zijn van ventilatieopeningen ter voorkoming van opeenhoping van onverbrand gas, waardoor explosie- of brandgevaar zou dreigen.
• De temperatuur van onderdelen die door de gebruiker moeten worden bediend mogen, niet te hoog worden.
• Branders moeten stabiel en rustig branden (lichte flamelift, dit is het afblazen van de vlammen van het branderbed, is toegestaan bij ontsteking). Instabiel branden kan worden veroorzaakt door een verkeerd ingestelde branderdruk, verkeerde mengverhouding lucht/gas, waardoor er mogelijk geen optimale verbranding plaatsvindt. Hierdoor kan er een teveel aan koolmonoxide in de verbrandingsgassen aanwezig zijn.
• Beveiligingen mogen niet overbrugd kunnen worden door bedieningsinstellingen waardoor de terrasverwarmer niet veilig kan uitschakelen bij technische problemen.
• Vooral bij het met de hand ontsteken moet voorzichtig gehandeld worden. Voorkom dat te veel gas vrij komt bij het ontsteken. Houd voldoende afstand bij het ontsteken van de brander, zodat bij ‘ploffen’ gezicht en/of kleding niet geraakt worden.
• Plaats de terrasverwarmer op een stabiele ondergrond en uit de wind.
• Gebruik de terrasverwarmer echt alleen in de buitenlucht.
• Bij een defect wordt aangeraden deze niet zelf te repareren, maar dit over te laten aan een erkend installateur.


bron: www.vwa.nl


Laat gehoorverlies je leven niet beïnvloeden. Laat gehoorverlies je leven niet beïnvloeden.
Phonak

De impact van gehoorverlies op onze levenskwaliteit wordt vaak onderschat. Test vandaag nog jouw gehoor met de gratis online hoortest.

Test nu je gehoor...

Wil je onze artikels graag ontvangen in je mailbox?

Schrijf je hier in voor onze nieuwsbrief.

eenvoudig terug uit te schrijven
Wij verwerken jouw persoonsgegevens conform het Privacy-beleid van Gezondheid NV / Mediahuis.
volgopfacebook

volgopinstagram