De gezondheid van ouderen in België

nieuws Op basis van de Gezondheidsenquête 2004 en 2008 heeft het Wetenschappelijk Instituut voor de Volksgezondheid de gezondheid van ouderen in België in kaart gebracht. Dit rapport biedt een inzicht in de zelf beoordeelde gezondheidstoestand, de leefstijl, de medische consumptie en de sociale aspecten van de gezondheid van ouderen in 2008.

• In het Brussels Gewest stelden in 2008 dubbel zoveel oudere huishoudens (17%) het gebruik van zorgen uit als ouderen in het Vlaams Gewest (8%) en het Waals Gewest (7,5%). In vergelijking met 2004 is het percentage ouderen dat medische consumptie moest uitstellen ook gestegen.
• Ouderen in het Vlaams Gewest (30%) doen vaker een beroep op thuishulpdiensten dan zij die in het Brussels (13%) of het Waals Gewest (24%) wonen. In 2008 werd ook opvallend meer gebruik gemaakt van hulp aan huis voor huishoudelijke taken dan in de vorige enquêtejaren. Men kan hier spreken van een lineair stijgende tijdstrend.
• In 2008 verklaarde 43,5% van de ouderen dat ze zelf niet tevreden zijn over hun gezondheidstoestand terwijl dit bij de algemene bevolking slechts 23% is. 79,2% van de ouderen verklaart door hun gezondheidstoestand te worden gehinderd in zijn of haar basisactiviteiten, terwijl 55% verklaart te kampen te hebben met geheugenproblemen.
• Wat geneesmiddelen betreft zijn vooral de cardiovasculaire geneesmiddelen populair bij 65-plussers. Zo neemt 28% van hen een cholesterolverlager, 28% een bètablokker en 24% een geneesmiddel dat werkt op het angiotensinesysteem. Daarnaast valt ook het gebruik van kalmeermiddelen, antidepressiva of slaapmiddelen bij 65-plussers op. Voor elk van deze geneesmiddelgroepen ligt het verbruik tussen de 10% en 15%.
• Het percentage ouderen dat in 2008 verklaart gevaccineerd te zijn tegen de griep in de loop van het laatste griepseizoen is opvallend hoger in Wallonië (70%) dan in Vlaanderen (52%). Dit percentage nam in België sterk toe tussen 1997 en 2004 (47 naar 66%), maar daalde in 2008 naar 61%.
• 65-plussers eten gemiddeld meer groenten en fruit eten dan de rest van de bevolking en ook vaker - maar niet meer- alcohol consumeren. In dit verband valt op te merken dat de samenlevingsvorm doorgaans een significante invloed heeft op het verbruik van deze producten. Zo verbruiken 65-plussers die samenwonen, meer groenten, fruit en alcohol dan alleenstaanden.
• Ouderen kunnen meer op sociale ondersteuning rekenen dan jongeren, maar er zijn belangrijke verschillen vast te stellen tussen de gewesten. In het Brussels Gewest vindt men het hoogste percentage ouderen dat slechts op een beperkte ondersteuning kan rekenen (29,8%) terwijl dit in het Vlaams Gewest maar18% bedraagt en 27% in het Waalse gewest. Voor de ganse bevolking (15 jaar en ouder) bedraagt dit maar liefst 49%.Laatst bijgewerkt: juli 2022

Artikels over gezondheid in je mailbox? Schrijf je in op onze nieuwsbrief en ontvang een gratis e-book met gezonde ontbijtrecepten.

eenvoudig terug uit te schrijven
Wij verwerken jouw persoonsgegevens conform het Privacy-beleid van Roularta Media Group NV.
volgopfacebook

volgopinstagram