Installeer (bijna) gratis een roetfilter

nieuws Sinds enkele maanden is de subsidie om een roetfilter te plaatsen op een dieselauto verhoogd. Ook de garage die de installatie uitvoert, kan nu een premie krijgen.

Waarom een roetfilter plaatsen?

Dieselauto's stoten schadelijke fijnstofdeeltjes uit, veel meer dan benzineauto’s of lpg-wagens. Roetfilters doen die schadelijke uitstoot afnemen. Qua uitstoot van roetdeeltjes is een dieselauto met een goede roetfilter vergelijkbaar met een moderne benzine-auto. De uitstoot van stikstofoxiden (NOx) is echter tot 10 maal hoger. Dieselauto's hebben daarentegen wel het voordeel van een 10 à 20 procent lagere uitstoot van CO2, een gas die het broeikaseffect versterkt.

Autogebruikers die voornamelijk korte afstanden afleggen, kiezen het best voor een benzine- of lpg-wagen. Een roetfilter werkt immers niet optimaal bij korte afstanden waarover je geen hoge snelheden kunt maken. Roet verbrandt als het voertuig met een snelheid vanaf 70 kilometer per uur rijdt. De temperatuur van de motor wordt dan hoog genoeg om het roet te verbranden. In de file of in de stad haal je die snelheid zelden en kan het roet niet verbranden.

Hoe schadelijk zijn (diesel)uitlaatgassen?

Schattingen over het aantal mensen die voortijdig sterven door de vervuilde lucht die ze inademen kennen weliswaar een grote onzekerheid, maar vooral de voortijdige sterfte die geassocieerd wordt met kortetermijnblootstelling is in onderzoek over de hele wereld herhaaldelijk aangetoond.

Daarnaast leidt luchtverontreiniging tot meer gezondheidsklachten bij mensen met luchtwegaandoeningen. In die luchtverontreiniging speelt het verkeer een grote rol, en binnen dat verkeer de auto's (en vrachtauto's) met dieselmotor. De uitlaatgassen van moderne dieselauto's bevatten in vergelijking met benzineauto's veel meer stikstofoxiden (NOx) en fijn stof (roet). Binnen het fijn stof zijn het vooral de allerkleinste deeltjes die diep in de luchtwegen kunnen doordringen, en daar worden opgenomen in het bloed, waardoor zij behalve in de luchtwegen in het hele lichaam schade kunnen aanrichten. Die schade bestaat uit een verminderde longfunctie, allerlei hart- en vaatziekten en een toename van de kans op verschillende vormen van kanker.

Welke roetfilter plaatsen?

Een roetfilter bestaat uit een poreuze wand die de uitlaatgassen doorlaat, maar de roetdeeltjes tegenhoudt. Er bestaan twee soorten roetfilters: halfopen en gesloten roetfilters.
In bestaande wagens worden halfopen roetfilters geplaatst die 30 tot 50% van het fijn stof tegenhouden. Nieuwe wagens zijn uitgerust met gesloten roetfilters die meer dan 90% van het fijn stof tegenhouden.

Premie

De Vlaamse overheid geeft een premie voor de installatie van een half-open roetfilter op oudere wagens op oudere dieselwagens met milieuklasse Euro3 of Euro 4. Nieuwe wagens komen niet in aanmerking voor de premie. Op nieuwe wagens worden immers beter af-fabriek gesloten roetfilters geplaatst. De federale overheid geeft wel een korting op factuur voor dieselwagens die een roetfilter hebben en minder dan 130 g/km CO2 uitstoten.

Niet alleen de kosten van de roetfilter, maar ook de kosten van de installatie en eventueel andere kosten (bv controle van de montage door de voertuiginspectie) mogen hierbij in rekening worden gebracht. Alle kosten worden voor 100 % terugbetaald tot een maximumbedrag van 600 €. De kostprijs voor de installatie van een roetfilter verschilt van merk tot merk en hangt af van het type wagen dat u hebt. De prijzen variëren van 400 € tot 1200 €
De premie geldt niet voor de vervanging van een gesloten roetfilter, dit maakt onderdeel uit van het onderhoud van het voertuig.
De roetfilter moet geleverd worden met een validatieverslag uitgereikt door de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en vervoer. Zo wordt verzekerd dat de roetfilter effectief werkt, minstens 30 % van het roet opvangt, het eventueel meerverbruik beperkt wordt en geen schade aanricht een de type voertuigen waarvoor de roetfilter werd getest.

Aan de installatie van de roetfilter zijn geen voorwaarden verbonden. U mag dat zelf doen, of u laat dit doen door uw garagist.
De voertuiginspectie moet de montage van de roetfilter nakijken. De controle van de montage van de roetfilter kost u 6 € extra als u deze laat uitvoeren bij de periodieke keuring. Laat u de installatie afzonderlijk nakijken, dan kost het u 15 €. U mag deze kosten indienen bij uw premieaanvraag.

Voor welke voertuigen?

De premie wordt toegekend voor de installatie van een roetfilter in een diesel personenwagen of bestelwagen. De premie geldt enkel voor voertuigen met milieuklasse ‘Euro 3’ of ‘Euro 4’ (Euronorm) met een eerste inschrijving vóór 3 september 2010. Euro 4 wagens en Euro 4 bestelwagens die na deze datum ingeschreven zijn komen niet in aanmerking voor de premie. Deze dieselvoertuigen kunnen immers ook nog nieuw worden aangekocht en voor een nieuwe wagen is het beter meteen bij aankoop een wagen te kiezen met roetfilter. Euro 5 dieselwagens en bestelwagens zijn standaard uitgerust met een gesloten roetfilter.
U vindt de Euronorm van uw wagen op het inschrijvingsbewijs van uw voertuig.

De premie wordt toegekend aan iedereen die eigenaar is van een voertuig en hetzij in het Vlaamse Gewest gedomicilieerd is, hetzij in het Vlaams Gewest een exploitatiezetel heeft. Zowel bedrijfswagens, leasingwagens als wagens in eigendom van een persoon komen in aanmerking.

Hoe aanvragen?

1) Vul het aanvraagformulier in (te downloaden op www. roetfilters.lne.be/) en onderteken het. De keuring van de montage van de roetfilter kan na de premieaanvraag gebeuren, samen met de periodieke keuring.

2) Volgende documenten dienen aan het aanvraagformulier te worden toegevoegd:
• Kopie van de factuur van de installatie van de roetfilter
• Kopie van de volgende boorddocumenten:
• Kopie van het inschrijvingsbewijs van het voertuig waarop de roetfilter werd geïnstalleerd
• Kopie van het certificaat van overeenstemming van het voertuig waarop de roetfilter werd geïnstalleerd
• Kopie van de volgende documenten mee geleverd met de roetfilter:
• Kopie van het montage-attest ingevuld door diegene die de roetfilter installeert (uzelf of uw garagist) (al dan niet met stempel van een keuringsstation)
• Kopie van het validatieverslag uitgereikt door de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer
• Kopie van het KBA-typegoedkeuringsattest van de roetfilter (indien mee geleverd met de roetfilter)

3) Stuur het aanvraagformulier naar:
Departement Leefmilieu, Natuur en Energie
Afdeling Lucht, Hinder, Risicobeheer, Milieu & Gezondheid
Premie roetfilter
Koning Albert II-laan 20 bus 8
1000 BRUSSEL

Uitbetaling premie

De Vlaamse overheid controleert uw aanvraag op volledigheid (zijn alle documenten aanwezig en correct ingevuld?) en gegrondheid (voorwaarden en overeenstemming van de gegevens). Is alles volledig en correct ingevuld, voldoet u aan de voorwaarden en stemmen alle gegevens overeen, dan zal uw aanvraag worden goedgekeurd.

Binnen de twee maanden na ontvangst van de aanvraag, krijgt u bericht over de beslissing. Als die positief is, dan wordt de premie meteen uitbetaald, binnen de perken van de beschikbare middelen. De poststempel op de aanvraag geldt als ontvangstdatum.
Op 14.01.2011 was nog 6.700.657,13€ beschikbaar. U kan dus nog steeds een aanvraag indienen voor een roetfilterpremie of voor een premie voor de garagehouder.

Meer info:
www. roetfilters.lne.be/


Laatst bijgewerkt: augustus 2019
Laat gehoorverlies je leven niet beïnvloeden. Laat gehoorverlies je leven niet beïnvloeden.
Phonak

De impact van gehoorverlies op onze levenskwaliteit wordt vaak onderschat. Test vandaag nog jouw gehoor met de gratis online hoortest.

Test nu je gehoor...

Artikels over gezondheid in je mailbox? Schrijf je in op onze nieuwsbrief en ontvang een gratis e-book met gezonde ontbijtrecepten.

eenvoudig terug uit te schrijven
Wij verwerken jouw persoonsgegevens conform het Privacy-beleid van Roularta Media Group NV.
volgopfacebook

volgopinstagram