Flexibel ouderschapsverlof: wel gestemd maar (nog) niet ingevoerd

nieuws

De nieuwe regeling voor ouderschapsverlof is gestemd maar (nog) niet ingevoerd. Dit werd verwacht ingevoerd te worden begin 2019 maar door de val van de regering Michel, is hoogst onzeker dat dit snel zal gebeuren. 

In afwachting van verdere stappen in dit dossier, kunnen we wel al toelichten wat flexibel ouderschapsverlof precies is.

De flexibele regeling van het ouderschapsverlof houdt in dat het ouderschapsverlof ook in halve dagen per week of ‘halftijds’ (een week wel, een week niet) kan opgenomen worden, mits akkoord van de werkgever. Het is dus een uitbreiding van het huidige systeem van ouderschapsverlof.

Wat is ouderschapsverlof?

Ouderschapsverlof geeft je als ouder het recht om een bepaalde periode minder of niet te werken. Je moet het opnemen voor de twaalfde verjaardag van je kind. Als je kinderen hebt met een fysieke of mentale handicap van minstens 66 procent kan je ouderschapsverlof opnemen tot 21 jaar.
Nu kan je ouderschapsverlof opnemen op 3 manieren:
  • 3 of 4 maanden lang niet werken
  • 8 maanden lang halftijds werken
  • 20 maanden lang vier vijfden werken

Waarom flexibel ouderschapsverlof?

De bedoeling van de flexibele regeling is vooral om co-ouders tegemoet te komen. Maar eigenlijk zou de flexibiliteit van deze nieuwe regeling alle gezinnen kunnen toelaten werk en gezin beter te combineren, op hun eigen, unieke manier en tempo. Als het ooit ingevoerd wordt dus.

Heb je recht op de nieuwe regeling rond ouderschapsverlof?

De flexibele regeling zal (nog?) geen recht zijn, maar een gunst van de werkgever. Dat wil zeggen dat je het kunt aanvragen, maar dat je werkgever niet verplicht is om erop in te gaan. Het hangt, met andere woorden, af van de goodwill van de werkgever.

Dat de nieuwe regeling nog geen recht zal zijn, is jammer. Meer flexibiliteit heeft namelijk grote voordelen: het zorgt ervoor dat je niet meer verlof moet opnemen dan nodig, omdat je je werk veel beter kan combineren met je privéleven. Het is goed voor de kinderen, voor de ouders, voor de werkgevers, kortom: voor de hele samenleving.

Ouderschapsverlof aanvragen

De aanvraag voor ouderschapsverlof doe je bij de RVA. Belangrijk is wel dat je bij een werkgever in dienst bent – zelfstandigen hebben hier dus geen recht op. In de periode van 15 maanden voor je aanvraag, moet je minstens 12 maanden met een arbeidsovereenkomst verbonden zijn aan een werkgever.

Kan je werkgever ouderschapsverlof weigeren?

Je werkgever mag het ouderschapsverlof niet weigeren. Hij kan het wel uitstellen, maar daar moet hij dan een gegronde reden voor hebben. Wat de werkgever dus wél kan weigeren, is de flexibele regeling.

Vanaf de datum van de verlofaanvraag tot drie maanden na het einde van het ouderschapsverlof ben je als werknemer beschermd tegen ontslag.

Is ouderschapsverlof financieel haalbaar?

Wanneer je ouderschapsverlof opneemt, heb je ook recht op een uitkering van de RVA voor de periode dat je verlof neemt. Die uitkering is forfaitair en wordt dus niet berekend in functie van je loon. Wie een kind heeft dat na 8 maart 2012 geboren is, heeft recht op nog een vierde maand verlof. Als je in de privésector werkt en een eenoudergezin vormt, kun je een vermeerdering van de uitkering krijgen, ongeacht welke vorm van ouderschapsverlof je kiest.

Interessant is ook dat je bovenop de uitkering mogelijk nog recht hebt op een extra aanmoedigingspremie van de Vlaamse Overheid. Maar opgelet: dat geldt alleen voor wie in de privésector of in de social profitsector werkt.

Hoe vertel je op het werk dat je ouderschapsverlof wil opnemen?

Je moet minstens twee maanden en ten hoogste drie maanden op voorhand je werkgever verwittigen. Dat kan per aangetekende brief of door de overhandiging van een brief. In die brief vermeld je de begindatum van het ouderschapsverlof.

Je moet ten laatste het ogenblik dat het verlof ingaat de documenten bezorgen waaruit blijkt dat je recht hebt op het verlof. Belangrijk is hier om duidelijke afspraken te maken. Er moet voldoende ruimte zijn om je vraag ter sprake te brengen en samen naar oplossingen te zoeken. Als er een gezinsvriendelijk beleid is, zal het ook gemakkelijker te aanvaarden zijn als je werkgever niet meteen op je vraag kan ingaan.

Laatst bijgewerkt: augustus 2019

Artikels over gezondheid in je mailbox? Schrijf je in op onze nieuwsbrief en ontvang een gratis e-book met gezonde ontbijtrecepten.

eenvoudig terug uit te schrijven
Wij verwerken jouw persoonsgegevens conform het Privacy-beleid van Roularta Media Group NV.
volgopfacebook

volgopinstagram