Voor jou gelezen op De Standaard

Er staat een dokter voor uw deur. Vier vragen over controleartsen

Laatst bijgewerkt: augustus 2019

nieuws Vanaf één dag ziekteverzuim kan er in theorie een arts voor uw deur staan. Bent u langer ziek, dan moet u naar de ziekenfondsarts. Wie zijn die dokters? En wie stuurt hen? Vier vragen over al die dokters die u controleren.

Bent u een arbeider of bediende, dan krijgt u mogelijk vanaf dag één controle. Maar dan gaat het om een controlearts en niet om een ziekenfondsarts. Werkgevers schakelen bedrijven als Securex en Mensura in om een controlearts naar uw thuis te sturen. Al kan een bedrijf ook kiezen om u meteen naar het bureau van de arts te laten komen.

Een ambtenaar moet zich op de eerste dag ziekte veel minder zorgen maken. Uit een audit van het Rekenhof over het absenteïsmebeleid in de federale diensten blijkt dat ambtenaren, die zich na 9.30 uur afwezig melden, haast nooit gecontroleerd worden. De agenda zit op dat moment al vol.

Een controlearts komt over de vloer zolang uw werkgever uw loon doorbetaalt. Dat is veertien dagen voor een arbeider en een maand voor een bediende.

Daarna valt u op de ’ziektekas' en bent u ’arbeidsongeschikt’. Op dat moment komt de controlearts er niet meer aan te pas, maar wel de ziekenfondsarts. Die werkt voor uw ziektefonds, bijvoorbeeld de Christelijke of de socialistische Mutualiteit.

Het zijn deze ziekenfondsartsen die nu in opspraak komen omdat ze volgens het Syndicaat van Vlaamse Huisartsen te laks optreden tegen nepzieken die een langdurige ziekte veinzen.

Er bestaat nog een derde categorie: de arbeidsgeneesheer. Die zorgt voor de veiligheid van werknemers op de werkvloer en moet na een langdurige ziekte ook zijn fiat geven om opnieuw te gaan werken.

De eerste weken heeft uw werkgever het voor het zeggen: controle na de eerste dag, na een week, of via systeem van parameters, het is allemaal mogelijk.

Na een maand ziekte moet u sowieso langs bij de ziekenfondsarts. Anders krijgt u geen vervangingsinkomen.

Kan u protesteren?
U kan beslissingen van zowel controle- als ziekenfondsartsen aanvechten. Wanneer u niet akkoord bent met de controlearts, vraag dan binnen de 48 uur een derde opinie.

Wie zijn vervangingsinkomen verliest, moet naar de arbeidsrechtbank. De rechter beslist of u recht hebt op een uitkering of niet.

Artikel uit De Standaard
bron: http://www.standaard.be/cnt/dmf20130820_00699961


De Standaard
volgopfacebook

volgopinstagram