Gezondheidsrisico’s na gebruik make-up met asbest

Laatst bijgewerkt: mei 2018
123-make-up-beauty-05-19.jpg

nieuws

In twee make-up producten van Claire’s is recent asbest aangetoond. Tijdens het gebruik van deze producten is het geschatte aantal asbestvezels in de lucht ongewenst hoog. Het risico op asbest gerelateerde ziekten voor kinderen die deze make-up producten hebben gebruikt is waarschijnlijk beperkt. Dit staat in een advies van het Nederlandse RIVM.

Ook in ons land liet de FOD Volksgezondheid drie cosmetica producten van de firma Claire’s uit de rekken halen. In twee make-up producten in poedervorm van het merk Claire’s, ‘Compact powder, Shadow and highlight finishing kit’ en ‘Contour palette’, die vooral populair zijn bij kinderen en tieners, werden sporen van asbest aangetroffen. In de stalen van “Claire’s shadow and highlight finishing kit” werd geen asbest gevonden.

Concreet werden er kleine hoeveelheden tremolietasbest aangetroffen in twee producten. Tremoliet komt vaker voor in talk, een ingrediënt van make-up. "Claire's compact powder" bleek 2 % tot 5 % asbest te bevatten, en "Claire's contour palette" 0,1 % tot 2 %. Lage concentraties weliswaar, maar dit type asbest is niet “hechtgebonden”, wat betekent dat de asbestvezels bij gebruik kunnen vrijkomen. 

Omdat asbest niet opgenomen wordt door de huid, schatten experts bij Volksgezondheid het directe risico voor de gezondheid van de gebruikers van de cosmetica eerder laag in. Het is echter niet uitgesloten dat de producten huiduitslag veroorzaken. Gevolgen voor de gezondheid zijn zeer onwaarschijnlijk omdat de teruggevonden concentraties erg klein zijn.

Risicobeoordeling
De blootstelling aan asbestvezels heeft relatief kort geduurd en het RIVM is uitgegaan van worst-case aannames in de blootstellingsschatting. Verdere blootstelling kan voorkomen worden door maatregelen, zoals de producten uit de schappen nemen, het waarschuwen van gebruikers, consumenten oproepen de producten niet meer te gebruiken en een product recall.

De omvang van het risico als gevolg van asbestbootstelling wordt bepaald door de soort asbest, de concentratie asbestvezels in de lucht en de duur van de blootstelling. De inschatting van de risico’s bevat onzekerheden. Op basis van onze beoordeling kan worden geconcludeerd dat het ongewenst is dat asbestvezels in make-up zitten. Tijdens gebruik van de producten is de luchtconcentratie ongewenst hoog.

De geschatte concentratie asbestvezels in de lucht tijdens het aanbrengen van de make-up ligt boven het maximaal toelaatbaar risiconiveau (MTR) dat is vastgesteld door de Gezondheidsraad. De MTR gaat uit van levenslange blootstelling. Deze vergelijking geeft een overschatting van het daadwerkelijke risico omdat geen rekening gehouden wordt met de korte duur van de blootstelling.

Het RIVM heeft ook gekeken wat het betekent als de producten dagelijks worden gebruikt gedurende de periode dat zij op de markt zijn geweest.  Uit de schatting blijkt dat het risico op asbest gerelateerde ziekten voor kinderen die deze make-up producten hebben gebruikt waarschijnlijk beperkt is.

Bronnen
www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Algemeen_Actueel/Nieuwsberichten/2018/RIVM_adviseert_over_gezondheidsrisico_s_na_gebruik_make_up_met_asbest
www.health.belgium.be/nl/news/ook-belgie-lage-concentraties-asbest-gevonden-cosmetica-claires
Wil je onze artikels graag ontvangen in je mailbox?

Schrijf je hier in voor onze nieuwsbrief.

eenvoudig terug uit te schrijven
Wij verwerken jouw persoonsgegevens conform het Privacy-beleid van Gezondheid NV / Mediahuis.
volgopfacebook

volgopinstagram