Wanneer mag u geen borstvoeding geven?

123-baby-bv-handje-170-08.jpg

nieuws Borstvoeding is slechts uiterst zelden tegen aangewezen.

Borstvoeding wordt afgeraden in volgende omstandigheden
• Als de moeder lijdt aan HIV.
Herpes simplex letsels op de borst: direct contact vermijden is voldoende; bij unilaterale letsels, kan er verder gevoed worden met de niet aangetaste kant. Strikte handhygiëne is aanbevolen. In geval van genitale of orale herpes: handhygiëne en dragen van masker
• Actieve tuberculose: tot moeder behandeld is en niet meer besmettelijk is.
• Acute CMV infectie bij moeder indien ze borstvoeding geeft aan prematuur (<1500g).
- Als de moeder behandeld wordt met radioactieve producten voor diagnostische of therapeutische doeleinden (bv tijdelijk stop bij isotopenonderzoek). Dit dient individueel besproken te worden.
• Bij druggebruik (cocaine, heroine, marihuana) of ernstig alcoholisme.
• Bij oncologische aandoeningen wordt vaak geadviseerd om te stoppen met borstvoeding. In dit soort situaties is het belangrijk om met de wens van de moeder rekening te houden om al dan niet borstvoeding te geven.
• Als de baby galactosemie heeft: dat is een erfelijke stofwisselingsziekte waarbij het lichaam weinig of geen galactose kan omzetten in glucose. Dan blijft er te veel galactose in het bloed.

Borstvoeding wordt niet afgeraden:
Geel zien van de baby (Icterus neonatorum) is vrijwel nooit een reden tot stoppen van borstvoeding.
Hepatitis B is mits de nodige voorzorgsmaatregelen geen tegenindicatie voor borstvoeding. Wel dienen bij een (chronisch) actieve hepatitis B de nodige voorzorgsmaatregelen getroffen te worden: toediening van immuunglobuline IM en start vaccinatie binnen de 12 uur na de geboorte, maar dit geldt even goed bij kunstvoeding.
Hepatitis C is evenmin een contra-indicatie (even vaak verticale transmissie bij borst- als bij kunstgevoede zuigelingen).
Acute ziekte van de moeder is geen contra-indicatie (bv griep, maag- darmontsteking, borstontsteking, ...)..
• Ook bij rokende moeders blijft borstvoeding de aanbevolen keuze. De voordelen van borstvoeding zijn veel belangrijker dan de nadelen van het roken. Moeders die roken geven minder vaak en minder lang borstvoeding dan vrouwen die niet roken. Roken kan bovendien de melkproductie remmen. Best wordt er nooit in huis gerookt, door niemand, noch bij borstvoeding noch bij kunstvoeding.
Omgevingspollutie is geen contra-indicatie. Hoewel de gehaltes dioxine en PCB's in moedermelk hoger zijn dan in kunstvoeding, werd een schadelijk effect hiervan voor de baby nooit aangetoond. Indien er een effect zou zijn, wordt dit bepaald door de prenatale blootstelling.
Matig alcoholgebruik: Sporadisch een alcoholisch drankje bij borstvoeding kan. Er is een snelle passage van alcohol in de moedermelk. De halfwaarde tijd van alcohol in het bloed is afhankelijk van gewicht, leeftijd en leverfunctie van de moeder. In tegenstelling tot wat vaak beweerd wordt, zorgt alcohol niet voor een verhoogde melkproductie. Als de moeder iets alcoholisch wil drinken, kan ze dit best doen vlak na het voeden en 2 à 3 uur wachten vooraleer het kind terug te voeden.
• Het is best om cola, thee en koffie met mate te gebruiken wegens hun gehaltes aan cafeïne. Cafeïne kan de baby onrustig en prikkelbaar maken, en slapeloosheid veroorzaken. De gevoeligheid voor de werking van cafeïne is individueel verschillend.
• Een hele reeks van aandoeningen (prematuriteit, hartafwijkingen, neurologische aandoeningen, congenitale afwijkingen (schizis,..) bij het kind kunnen de borstvoeding bemoeilijken, maar vormen geen contra-indicatie. In deze situaties is een goede begeleiding uiterst belangrijk.

Borstvoeding en medicijnen
Indien een moeder die borstvoeding geeft, medicatie nodig heeft, moet nagekeken worden of er geen nadelige effecten zijn voor de moeder en het kind.
• Best is alle medicatie te vermijden indien deze niet absoluut noodzakelijk is.
• Bij voorkeur wordt die medicatie gebruikt waarover gegevens beschikbaar zijn. Indien men over geen gegevens beschikt, kan men best overschakelen op een veilig alternatief.
Op de website van Cybele van de KU Leuven vindt u een overzicht van alle genesmiddelen die u al dan niet kunt gebruiken tijdens zwangerschap en borstvoeding.
https://pharm.kuleuven.be/apps/cybele/CybeleN/#t=intronl%2Fintrozw_n.htm

Lees ook: Geneesmiddelen tijdens borstvoeding

• Medicatie die als veilig beschouwd wordt voor gebruik bij pasgeboren kinderen mag meestal ook door de borstvoedende moeder ingenomen worden.
• Medicatie die toegelaten is tijdens de zwangerschap is niet altijd veilig tijdens borstvoeding.
• In sommige gevallen kan tijdelijk afgekolfd worden of tijdelijk gestopt worden met borstvoeding.

Bron:
Werkgroep Voeding van de Vlaamse Vereniging Kindergeneeskunde, in samenwerking met de Vlaamse Pediatrische Diëtisten en Kind en Gezin
Richtlijnen over borstvoeding en kunstvoeding voor zuigelingen van 0 tot 12 maand
http://www.kindengezin.be/img/consensus130625.pdf


Laatst bijgewerkt: oktober 2016

Artikels over gezondheid in je mailbox? Schrijf je in op onze nieuwsbrief en ontvang een gratis e-book met gezonde ontbijtrecepten.

eenvoudig terug uit te schrijven
Wij verwerken jouw persoonsgegevens conform het Privacy-beleid van Roularta Media Group NV.
volgopfacebook

volgopinstagram