Melk en zuivelproducten: geen impact op borstkanker

Laatst bijgewerkt: maart 2022

nieuws Melk en zuivelproducten hebben geen effect op kanker, in het bijzonder borstkanker, noch in positieve noch in negatieve zin. Ze beschermen dus niet tegen tegen (borst)kanker maar ze verhogen ook niet het risico op (borst)kanker. Dat zegt de Hoge Gezondheidsraad (HGR) in een recent advies over 'De positie van “melk en zuivelproducten” in een gezonde voeding'.

Volgens de Hoge gezondheidsraad worden in de wetenschappelijke literatuur verschillende mechanisme beschreven als respectievelijk bevorderend of beschermend tegen kanker. De studies spreken elkaar echter tegen. Ook de epidemiologische studies geven geen indicatie in de ene of andere richting. Maar op dit moment is er geen reden om te besluiten dat melk en zuivelproducten het risico op borstkanker zou verhogen.

Gezond voedingsmiddel
In de voorlichtingsmodellen voor gezonde voeding die door de verschillende publieke overheden worden ondersteund en gepromoot, zoals de Actieve Voedingsdriehoek van VIGeZ worden melk en zuivelproducten opgenomen als een belangrijke groep – samen met andere calcium rijke voedingsmiddelen - die globaal kan bijdragen tot een gezonde evenwichtige voeding. Dit advies ondersteunt het principe dat melk en zuivelproducten deel kunnen uitmaken van een voeding die de gezondheid van de algemene bevolking kan helpen ondersteunen en bevorderen.
Volgens de HGR zijn veel beweringen over de voor- of nadelen van melk en zuivelproducten echter niet gebaseerd op ernstig wetenschappelijk onderzoek. Daarom pleit de HGR voor meer onderzoek én ondubbelzinnige boodschappen voor het grote publiek.

• De voedingsmiddelengroep melk en zuivelproducten is een vlag die een zeer brede lading dekt, met een veelheid aan producten (yoghurt, kaas, boter, room, melkproducten enz.) die een zeer divers nutritioneel profiel hebben. Vanuit gezondheidsoogpunt is het moeilijk om deze groep ondubbelzinnig als één enkele bron van voedingstoffen te beschouwen en te behandelen. De HGR adviseert om dit gegeven verder te onderzoeken. Bovendien moet ook in de voedingsvoorlichting zorgvuldig onderscheid gemaakt worden tussen de verschillende voedingsmiddelen uit de groep van melk en zuivelproducten met verschillend nutritioneel profiel.
• De HGR pleit voor meer onderzoek naar de relatie tussen melk en zuivelproducten en belangrijke chronische aandoeningen, zoals andere kankers, hart- en vaatziekten, diabetes, osteoporose, enz.
• De voedingsvoorlichtingsmodellen in België moeten beter op elkaar afgestemd worden om verwarring bij de publieke opinie en de media te vermijden.

Volgens de HGR moeten de consumptiemodellen bij de bevolking geleidelijk evolueren naar een voedingspatroon dat rijker is aan plantaardige producten ter vervanging van producten van dierlijke oorsprong en dat zowel in het kader van de gezondheidspromotie als in dat van duurzame ontwikkeling. Dit laatste aspect houdt rekening met de noodzaak om meer de voorkeur te geven aan voedingsbronnen met een minimale ecologische voetafdruk die toch voldoende voedingswaarde leveren.

Het volledige advies nr. 8918 is te vinden op de website van de Hoge Gezondheidsraad : http://tinyurl.com/HGR-8918-melkenzuivelproducten
http://www.health.belgium.be/internet2Prd/groups/public/@public/@shc/documents/ie2divers/19105174_nl.pdf
Wil je onze artikels graag ontvangen in je mailbox?

Schrijf je hier in voor onze nieuwsbrief.

eenvoudig terug uit te schrijven
Wij verwerken jouw persoonsgegevens conform het Privacy-beleid van Gezondheid NV / Mediahuis.
Meest gelezen
volgopfacebook

volgopinstagram