Rijden met alcohol: wanneer bent u in overtreding?

123-autorijden-alcoh-verkeer-170_12.jpg

nieuws Rijden onder invloed van alcohol blijft één van de voornaamste veiligheidsproblemen in het verkeer. In België alleen al speelt alcohol volgens cijfers van het Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid elk jaar een rol in meer dan 4.000 letselongevallen, waarbij meer dan 1.000 doden en zwaargewonden en nagenoeg 6. 000 slachtoffers vallen.

Alcoholgebruik heeft door zijn verdovende werking een sterk effect op de rijvaardigheid:
• u reageert trager

• de concentratie vermindert

• het zicht neemt af ("tunnelzicht", u ziet wazig of dubbel)

• uw inschattingsvermogen vermindert
Bovendien brengt alcohol u gemakkelijk in een overmoedige stemming, waardoor u meer risico's neemt en uw rijstijl agressiever kan worden.

Hoeveel mag u gedronken hebben om nog te mogen rijden?

Er zijn twee strafbare drempels:

Bloed (g/l of promille)

Uitgeademde lucht (mg/l)

0,5

0,22

0,8

0,35

Zelfs met een alcoholgehalte van 0,5‰ loopt u 2,5 keer zoveel kans op een dodelijk ongeval (met 0,8‰ is dit 4,5 keer zoveel, met 1,5‰ 16 keer zoveel).

Gemiddeld levert een standaardglas alcoholische drank (25 cl pils, 10 cl wijn, 7 cl aperitief, 3 cl sterke drank) 0,2 à 0,3‰ (promille) alcoholgehalte op. Na 2 à 3 glazen komt u dus in de ‘risicozone’ boven 0,5‰.

De alcohol wordt door het lichaam afgebroken aan een ritme van ± 0,15‰ per uur.
Eenzelfde hoeveelheid ingenomen alcohol geeft niet altijd en bij iedereen hetzelfde alcoholgehalte in het bloed: dat verschilt van persoon tot persoon en is afhankelijk van o.m. lichaamsgewicht, vetgehalte, geslacht, leeftijd...

De alcoholcalculator (www.alcoholhulp.be/alcoholcalculator) kan u helpen bij het inschatten van het alcoholgehalte in uw bloed.

De alcoholcalculator geeft enkel een schatting. Met sommige factoren wordt geen rekening gehouden, zoals: individuele verschillen op gebied van stofwisseling en leverwerking, medicatiegebruik, hoeveelheid voedsel in de maag, enz. De alcoholcalculator kan niet zonder meer toegepast worden op jongeren. Jongeren zijn immers meer en sneller onder invloed van een bepaalde hoeveelheid alcohol, dan volwassenen.

Opgelet: zelfs indien bij een controle geen te hoog alcoholgehalte wordt vastgesteld, maar de politie op basis van uiterlijke kenmerken (onvaste stap, troebele blik, spreken met dubbele tong, enz.) van oordeel is dat u dronken bent of niet meer in staat bent om een voertuig te besturen, kan u een verbod krijgen om te rijden gedurende 12 uur, kan uw rijbewijs onmiddellijk worden ingetrokken en riskeert u een boete.


ADEMTEST

Bij een ademtest worden door middel van een draagbaar apparaat sporen van alcohol opgespoord in de uitgeademde lucht.

• Een persoon aan wie gevraagd wordt een ademtest te doen, heeft recht op 15 minuten wachttijd. Deze wachttijd kan belangrijk zijn als u net voor de ademtest een glas alcohol hebt gedronken. Stelt de politieagent dat zelf niet voor, dan mag u dat vragen.

• U moet gedurende een aantal seconden (± 7 sec.) hard en aanhoudend blazen in het mondstuk van de ademtester, tot het (groen) verklikkerlicht uitgaat.

• Het resultaat verschijnt enkele seconden later op het scherm van het toestel.
S (Safe / veilig): Het alcoholgehalte is onder het wettelijk toegelaten maximum. U mag verder rijden.

A (Alarm): De uitslag is positief.
- Het alcoholniveau is ten minste 0,22 mg/liter uitgeademde lucht (0,5 °/°°) maar onder 0,35 mg/l (0,8 °/°°).
- U zult een ademanalyse moeten doen.

P (Positief): De uitslag is positief.
- Het alcoholniveau is minimum 0,35 mg/l (0,8 °/°°) of meer.
- U zult een ademanalyse moeten doen.

• Het resultaat van de ademtest is slechts een aanduiding en levert geen strafbaar bewijs op. Daarvoor is een bijkomende ademanalyse nodig of, bij gebrek aan een ademanalysetoestel, een bloedanalyse.

Aan wie kan een ademtest worden opgelegd?

• Iedereen die op een openbare plaats (inclusief een betaalparking, een parking van een dancing of restaurant) aanstalten maakt om een voertuig (auto, moto, brommer, fiets…) of rijdier (bv. paard) te besturen.

• Iedereen die op een openbare plaats een voertuig of rijdier bestuurt.

• Iedereen die met het oog op scholing een bestuurder begeleidt.

• Iedereen die de vermoedelijke dader is van een verkeersongeval of het mee heeft kunnen veroorzaken. Dit kan dus ook een slachtoffer zijn of een voetganger.

Alcoholcontroles kunnen niet gevraagd worden aan passagiers, iemand die in de auto ligt te slapen of aan voetgangers.

Mag u een ademtest weigeren?

Weigert u een ademtest te doen, dan wordt u als (P)positief beschouwd en krijgt u gedurende zes uur rijverbod.
Een medisch attest dat u bijvoorbeeld astma hebt, volstaat dus niet om de test te weigeren.
Indien u bij een ongeval bent betrokken en de ademtest weigert, riskeert u een zwaardere straf en mogelijk het opleggen van een alcoholslot.

ADEMANALYSE

Bij een ademanalyse moet u in een toestel blazen dat de alcoholconcentratie in de uitgeademde lucht meet.
Het resultaat van de ademanalyse wordt weergegeven op het scherm van het toestel. Het toestel print ook een ticket af, waarop het resultaat staat en u ontvangt daarvan een kopie.
Voor een ademanalyse krijgt u geen 15 minuten wachttijd (tenzij u eerst geen ademtest hebt gedaan).

• Minder dan 0,22 mg/l uitgeademde lucht: u mag verder rijden.

• 0,22 of meer, maar minder dan 0,35:
- u moet uw rijbewijs voor 3 uur afgeven en uw auto ter plaatse achterlaten (of een nuchtere passagier laten rijden).
- u krijgt een geldboete van 150 € die onmiddellijk kan geïnd worden (niet wanneer u alleen aanstalten maakte om te rijden).
- de rechter kan een boete opleggen en uw rijbewijs intrekken.
- bij een ongeval of recidive kan de rechter ook een gevangenisstraf opleggen.

• 0,35 of meer:
- u moet uw rijbewijs voor 6 uur afgeven en uw auto ter plaatse achterlaten (of een nuchtere passagier laten rijden).
Na die 6 uur volgt een nieuwe ademanalyse of ademtest. Pas als het resultaat beneden 0,22 is, krijgt u uw rijbewijs terug.
- de procureur des konings kan uw rijbewijs onmiddellijk ingetrekken voor een periode van 15 dagen.
- u krijgt een geldboete van 400 tot 550 € (niet wanneer u alleen aanstalten maakte om te rijden).
- uw rijbewijs kan onmiddellijk worden ingetrokken voor 15 dagen, verlengbaar tot 6,5 maanden.
- de rechter kan een boete opleggen, uw rijbewijs intrekken en een alcoholslot opleggen.
- bij een ongeval of recidive kan de rechter ook een gevangenisstraf opleggen.

U mag altijd een tweede ademanalyse vragen als u het niet eens bent met het resultaat. Zijn er grote verschillen met de eerste keer, dan kan u een derde analyse aanvragen. Blijven er grote verschillen, dan zal een bloedproef worden uitgevoerd.

BLOEDPROEF

Bij een BLOEDPROEF wordt een bloedmonster uit een ader genomen om het alcoholgehalte te kunnen meten. Dat gebeurt door een door de politie opgevorderde arts.

Wanneer kan een bloedproef worden afgenomen?
• Wanneer er duidelijk tekenen van dronkenschap zijn en geen ademtest of ademanalyse kunnen uitgevoerd worden (bv. omdat de bestuurder naar het ziekenhuis is gevoerd of te dronken is om te blazen).

• Wanneer het resultaat van een ademtest niet (S)safe is en het onmogelijk is een ademanalyse te doen.

• Wanneer de bestuurder dit vraagt wanneer de opeenvolgende ademanalyses minstens 0,35 mg/l uitgeademde lucht aangeven. U moet dan wel de kosten betalen.

Mag u een bloedproef weigeren?

U mag een bloedproef weigeren indien u daarvoor een wettige reden hebt. Het is de arts die de bloedproef afneemt, die moet oordelen over die wettige reden.
Bij weigering van een bloedproef zal uw wel een onmiddellijk rijverbod van 6 uur krijgen. Indien de weigering niet wettig is, riskeert u ook een boete en onmiddellijke intrekking van uw rijbewijs voor15 dagen, verlengbaar tot 6,5 maand.

Meer lezen

www.vad.be/alcohol-en-andere-drugs/wetgeving/verkeerswet.aspx
www.goforzero.be/nl
www.gratisrijbewijsonline.be/YTles28.htm


Laatst bijgewerkt: december 2013

Artikels over gezondheid in je mailbox? Schrijf je in op onze nieuwsbrief en ontvang een gratis e-book met gezonde ontbijtrecepten.

eenvoudig terug uit te schrijven
Wij verwerken jouw persoonsgegevens conform het Privacy-beleid van Roularta Media Group NV.
volgopfacebook

volgopinstagram