ad

Pinda-allergietests overschatten pinda-allergie

Laatst bijgewerkt: augustus 2019

nieuws De meeste kinderen met een positieve huid- of bloedtest op pinda-allergenen zijn helemaal niet allergisch voor pinda’s. Dat meldt het Nederlands Tijdschrift Geneeskunde dat hiervoor verwijst naar een studie van de universiteit van Manchester. De onderzoekers onderzochten 933 achtjarigen, waarvan 12% op basis van huid- en IgE-testen allergisch was voor pinda’s. Bij 79 van deze kinderen voerden de onderzoekers een orale provocatietest uit met alsmaar meer pinda-eiwit, om te zien of zij daadwerkelijk allergische reacties vertoonden. Ook zochten zij met een nieuwe diagnostische methode naar betere voorspellers van pinda-allergie.

Slechts 7 van de 79 kinderen vertoonden 2 of meer allergische symptomen na pindaprovocatie (huiduitslag, niezen, braken, hoesten of ademhalingsproblemen). Waar ongeveer 10% van de Britse kinderen op basis van huid- of bloedtests allesgisch zou zijn aan pindanoten, blijkt in realiteit slechts 2% effectief allergisch te zijn.
ad


pub