ad

Geen virusremmers voor gezonde mensen

Laatst bijgewerkt: februari 2019
123-h-medicatie-vervaldatum-geneesmiddel-01-19.jpg

nieuws De Wereld Gezondheidsorganisatie (WGO) raadt aan in een nieuw advies om geen virusremmers (Tamiflu en Relenza) te geven aan gezonde mensen die de (Mexicaanse) griep hebben, tenzij ze ernstige symptomen vertonen.

Voor volgende risicogroepen adviseert de WGO om een virusremmer te gebruiken, zo mogelijk binnen de 48 uur na het begin van de eerste griepsymptomen:
• personen met ernstige klachten of wanneer de klachten verergeren. Dit geldt ook voor zwangere vrouwen, ouderen en jonge kinderen (-5 jaar);
• personen met een chronische aandoening waardoor er een verhoogd risico op complicaties bestaat, inclusief jonge kinderen (- 5 jaar);
• zwangere vrouwen.
In het advies bevestigt de WGO dat Tamiflu en Relenza wel degelijk effectief is tegen de Mexicaanse griep, wat er ook beweerd wordt. Volgens de WGO zijn de bijwerkingen beperkt en ongevaarlijk en wegen ze niet op tegen de voordelen van deze geneesmiddelen.
De aanbevelingen van het Belgische Interministeriëel Comlmissariaat Influenza komen overeen met het advies van de WGO.
ad


pub