ad

Premature baby riskeert studieproblemen

Laatst bijgewerkt: maart 2003

nieuws Tot één op drie premature baby's dreigen later studiemoeilijkheden te ondervinden, zo zegt een recente Engelse studie bij 117 baby's die 5 tot 8 weken te vroeg werden geboren. Op 7-jarige leeftijd had 25% extra hulp nodig op school, 4% kregen bijlessen en 3% gingen naar een scool voor kinderen met leermoeilijkheden. Ze hadden o.m. problemen met schrijven, rekenen en fijne motoriek. Ongeveer een vijfde van de kinderen had ook spraak- en leesproblemen en 28% werden omschreven als hyperactief.
Bron: Archives of Disease in Childhood 2001, F23-F28.
ad


pub