Laat uw longen testen

Laatst bijgewerkt: februari 2020

nieuws Vanaf vandaag kan u zich via de website spirometrie.be inschrijven voor een gratis spirometrie. Dat is een test waarmee kan nagegaan worden of u lijdt aan COPD (Chronisch obstructief longlijden) of aan astma.
COPD is een chronische en langzaam voortschrijdende longaandoening die, net zoals astma, ontstaat ten gevolge van een vernauwing van de luchtwegen. Hierdoor vermindert het debiet van de luchtwegen geleidelijk en wordt het transport van de lucht naar de longen moeilijker. Chronische bronchitis en longemfyseem zijn twee vormen van COPD, elk met hun eigen kenmerken. Ze kunnen apart of samen voorkomen. Terwijl bij astma de luchtwegvernauwing omkeerbaar is en meestal tijdens de kinderjaren ontstaat, manifesteert COPD zich meestal pas na de leeftijd van 45 jaar en is de vernauwing onomkeerbaar.
COPD wordt door de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) beschouwd als de vierde meest dodelijke aandoening, na hartaanvallen, kanker en beroertes. Het is de enige belangrijke doodsoorzaak die blijft toenemen. In België zouden er ong. 680.000 COPD-patiënten zijn. Meer dan de helft van alle COPD-patiënten is evenwel niet gekend.

Oorzaken
In meer dan 9 gevallen op 10 is COPD een gevolg van jarenlang roken. Daarom spreekt men soms ook van rokerslong. Meestal moet men één pakje per dag gedurende 10 jaren roken om COPD te ontwikkelen. Dat verklaart waarom COPD meestal pas na de leeftijd van 45 jaar optreedt. Niet alle rokers ontwikkelen COPD. Men schat dat ong. 20% van de rokers gevoelig is en COPD kan krijgen. Naast roken kunnen ook sommige professionele of huishoudelijke produkten (bv. oplosmiddelen) en mogelijk ook luchtverontreiniging aan de basis liggen van COPD. Ook genetische factoren, infecties, ondervoeding en een laag geboortegewicht spelen een rol.

Klachten
In het begin heeft een COPD-patiënt geen of bijna geen klachten. Het zijn nochtans die klachten die, zeker bij rokers of ex-rokers, een lichtje moeten doen branden, en die een vroegtijdige opsporing van COPD mogelijk maken.
Volgende symptomen zijn typisch voor COPD:
- Chronische hoest, die de hele dag aanwezig is of enkel ’s ochtends bij het ontwaken;
- fluimen;
- een gevoel van kortademigheid (dyspnoe), vooral bij inspanning en toenemend met de jaren. In het begin treedt de ademnood alleen op bij hevige inspanningen. Maar geleidelijkaan ontstaat ook hinder bij dagelijkse bezigheden. Veel mensen met COPD hebben problemen om de trap op te gaan zonder te stoppen om naar adem te happen. Mensen met COPD lopen meestal trager dan mensen van dezelfde leeftijd.

Het is belangrijk dat de diagnose zo vroeg mogelijk gesteld wordt om een verdere evolutie van de ziekte te kunnen stoppen. Met een eenvoudige ademtest, een zogenaamde spirometrie, kan de diagnose snel en pijnloos bevestigd worden. Dit is een eenvoudig en pijnloos onderzoek om de longfunctie of longcapaciteit te meten.
Wie op volgende vragen minstens 3 keer positief antwoordt, komt zeker in aanmerking voor een spirometrie:
- Rookt u 10 jaar of langer, of heeft u vroeger 10 jaar of langer gerookt?
- Bent u 40 jaar of ouder?
- Hoest u meerdere keren per dag?
- Hoest u regelmatig slijm op?
- Bent u sneller buiten adem dan uw leeftijdgenoten?

Meer info: www.spirometrie.be
Wil je onze artikels graag ontvangen in je mailbox?

Schrijf je hier in voor onze nieuwsbrief.

eenvoudig terug uit te schrijven
Wij verwerken jouw persoonsgegevens conform het Privacy-beleid van Gezondheid NV / Mediahuis.
volgopfacebook

volgopinstagram