Het brein van nu en straks

Laatst bijgewerkt: augustus 2019
het-brein-nu-straks-150.jpg

nieuws Hoe meer we weten over de hersenen, hoe meer we ook te weten komen over onszelf. Met die kennis kunnen we dan misschien mensen helpen van wie de hersenen mankementen vertonen, door ziekte, menselijk ongeval of biologisch ongeluk. Want hoewel het menselijk lichaam, inclusief brein, het in het merendeel van de gevallen goed doet, gaat er dikwijls ook iets fout, van pijn tot psychose, van autisme tot angst, van dementie tot depressie.
Al die nieuwe kennis over de hersenen opent nog andere opwindende perspectieven. Als we weten hoe het brein werkt kunnen we het misschien nog verbeteren: sneller leren, beter onthouden, minder slapen, creatiever worden, gelukkiger zijn... Dat maakbare brein klinkt nog als toekomstmuziek, maar het kan geen kwaad er alvast over na te denken.
Er worden veel straffe verhalen over verteld, terwijl de werkelijkheid soms nog verbazender is dan de verzinsels of ambities. De grenzen van de hersenwetenschap worden aan hoog tempo verlegd. Het wordt steeds meer science en minder fiction. De brochure ‘Het brein van nu en straks’ wil die grensgebieden verkennen. Vandaar staan er ook heel wat vraagtekens in. Door het lezen van deze brochure, met dat geweldige brein, komt de lezer meer te weten over de mens in het algemeen en over zichzelf in het bijzonder.
Deze brochure is een uitgave van de Maakbare Mens vzw in het kader van de projectoproep Mijn Bijzonder Brein, van en met de steun van de Koning Boudewijnstichting en de Nationale Loterij.
Gratis te bestellen of downloaden
www.demaakbaremens.org
info@demaakbaremens.org
pub

© 2020 Gezondheid NV - Niets uit deze webpagina mag op enigerlei wijze worden gekopieerd of vermenigvuldigd zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. Website by horticus - versie 6.3 - cim metriweb