1ste Europese Vaccinatieweek

Laatst bijgewerkt: november 2005

nieuws Van 17 tot 21 oktober loopt de 1ste Europese Vaccinatieweek, een initiatief van de Europese afdeling van de Wereld Gezondheidsorganisatie (WGO). Daarmee wil de WGO meer aandacht vragen voor vaccinaties ter preventie van infectieziekten.
Bent u ouder dan 65, laat u dan vaccineren tegen pneumokokken
De pneumokok is een belangrijke verwekker van pneumonie, sepsis, meningitis, sinusitis, oorontstekingen, enz.
Ernstige pneumokokkeninfecties (bacteriëmie, meningitis, ...) komen meer voor bij 65-plussers (35 tot 50 per 100.000 per jaar) en bij patiënten met chronische aandoeningen. Twee derde van alle pneumokokkenbacteriëmieën komt voor bij personen ouder dan 50 jaar. Bij personen ouder dan 65-jarigen overlijden 2 op 10 aan de gevolgen van een pneumokokkeninfectie, bij 85-plussers loopt dit zelfs op tot 4 op 10.
Het thans beschikbare pneumokokkenvaccin voor volwassenen (het zg. 23-valent polysaccharidevaccin) zou ongeveer 50% bescherming bieden tegen deze ernstige pneumokokkeninfecties. bij ouderen en patiënten met chronische aandoeningen.

* Vaccinatie met dit vaccin wordt ten zeerste aanbevolen voor patiënten met een hoog risico op ernstige invasieve pneumokokkeninfecties, zoals patiënten met functionele asplenie of na splenectomie (verwijdering van de milt).

* Vaccinatie wordt aanbevolen voor:
• alle personen ouder dan 65 jaar
• patiënten ouder dan 50 jaar met
• chronische luchtweg- en longaandoeningen
• congestieve hartziekte
• ethylisme met of zonder cirrose
• HIV-geinfecteerde patiënten

* Vaccinatie kan overwogen worden op basis van individuele kenmerken voor patiënten met:
• orgaantransplantatie
• lymfoom, chronisch lymfatische leukemie, multipel myeloom
• lek van cerebrospinaal vocht
• andere chronische aandoeningen zoals chronische nierziekten of cardiovasculaire aandoeningen

Er wordt aanbevolen om op regelmatige tijdstippen (vb. ter gelegenheid van de jaarlijkse griepvaccinatie) de vaccinatiestatus van de patiënt na te kijken en de pneumokokkenvaccinatie te bespreken. Ook voor patiënten die opgenomen worden of verblijven in een verzorgingsinstelling, moet de
vaccinatiestatus regelmatig gecontroleerd worden.
Hervaccinatie om de 3 tot 5 jaar is aangewezen voor patiënten met functionele asplenie of na splenectomie. Bij patiënten met chronische aandoeningen is hervaccinatie om de 5 tot 7 jaar aangewezen. Bij personen ouder dan 65 jaar wordt aanbevolen om éénmalig te hervaccineren na 5 tot 7 jaar.

zie ook artikel : De pneumokok: een gevreesde bacterie


pub