ad

Combineren van vaccins kan immunogeniciteit verminderen

Laatst bijgewerkt: augustus 2019
optrekken-flacon-roze.jpg

nieuws Volgens een studie in het Journal of the American Medical Association geven combinatievaccins een minder goede immuniteit tegen ziekten dan wanneer de verschillende vaccins afzonderlijk worden toegediend.
De studie vergeleek het effect van een 9-valent pneumokokkenvaccin tezamen met een geconjugeerd meningokokkenvaccin (Pnc9-MenC) toegevoegd aan het standaard vaccinatieschema voor zuigelingen (met vaccinaties tegen difterie, Haemophilus Influenza B), of alleen het meningokokkenvaccin (MenC). Een maand na de laatste vaccinatie bleek de immuniteit bij de zuigelingen die het combinatievaccin ontvingen lager dan bij de kinderen die het afzonderlijke vaccin kregen.
In een reactie waarschuwt het Belgische Centrum voor Farmacotherapeutische Informatie echter voor overhaaste conclusies. De studie werd uitgevoerd met een gecombineerd vaccin dat in de fase van klinisch onderzoek is en niet commercieel beschikbaar, met name een gecombineerd vaccin tegen meningokokken serogroep C en tegen 9 types pneumokokken. De resultaten van deze studie mogen niet geëxtrapoleerd worden naar de in België beschikbare gecombineerde vaccins. Deze vaccins zijn goedgekeurd op basis van gegevens die tonen dat de immunogeniciteit van de verschillende componenten voldoende hoog is om bescherming te bieden

zie ook artikel : Spiraal - IUD


bron: JAMA, 13 april 2005

ad


pub