ad

Hardnekkige depressie

Laatst bijgewerkt: augustus 2019
depressie-gezicht.jpg

nieuws Volgens een Belgische studie bij 1.397 patienten. 300 huisartsen en 60 psychiaters, gesponsord door het famaceutische bedrijf Wyeth heeft ruim 67% van de patiënten die sinds 3 maanden tot 1 jaar behandeld worden tegen depressie met geneesmiddelen al dan niet gekoppeld aan psychotherapie, nog steeds last van depressieve klachten. Het aantal patiënten dat zelf zegt nog steeds klachten te hebben, zoals angstgevoelens, depressieve buien, fysieke problemen en verlies van productiviteit, bedraagt zelfs 82%.
Volgens het onderzoek is er een direct verband met de sociaal-economische situatie: bij werklozen ligt het aantal overblijvende klachten het hoogst (83%). Bij arbeiders bedraagt dit 64%, bij bedienden 61% en bij zelfstandigen 60%. Bij mensen met een universitair diploma zegt 58% nog steeds klachten te hebben, bij ongeschoolden loopt dit op tot 74%. Ook de ernst van de depressie en het aantal keren dat de patiënt hervallen is, zijn een bepalende factor.

zie ook rubriek depressie
ad


pub