ad

CD-Rom over tabak

Laatst bijgewerkt:

nieuws De Belgische Vereniging voor Kankerbestrijding brengt dit najaar een CD-Rom op de markt om het tabaksgebruik bij jongeren te ontmoedigen. De CD-Rom is bedoeld om in de scholen te worden gebruikt.

Naast wetenschappelijke informatie over de gezondheidsrisico’s van tabak, bevat de CD-Rom ook een interactief spel waarmee de jongeren hun kennis kunnen testen. De grote originaliteit van de CD-Rom bestaat erin dat elke leerkracht de informatie kan aanpassen in functie van het niveau van de leerlingen en van de cursussen die hij of zij geeft.

Tenslotte bevat de CD-Rom ook een creatief gedeelte aan de hand waarvan de leerlingen zelf een anti-rookcampagne en -affiche kunnen ontwerpen die dan in de school kan worden gebruikt.

Info: Belgische Vereniging voor Kankerbestrijding, Leuvense Steenweg 479, 1030 Brussel, 02/736 99 99 - Fax: 02/734 92 50 - E-mail: commu@acc-vkb.be
ad


pub