ad

Met kinderen naar Nederland: laat ze vaccineren tegen mazelen

Laatst bijgewerkt: november 2019
mazelen-170.jpg

nieuws Sinds mei zijn de mazelen uitgebroken in de zogenaamde ‘bible belt’ in Nederland. Dat is een gordel die begint in Zeeland en over Den Haag en Utrecht naar het noorden loopt en waar veel streng gereformeerde protestanten wonen die hun kinderen om religieuze redenen niet laten inenten (zie voor een kaartje voor de besmettingshaarden: www.rivm.nl/Onderwerpen/Ziekten_Aandoeningen/M/Mazelen).

Omdat hier veel mensen wonen die niet gevaccineerd zijn, verwacht het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) dat de ziekte zich de komende tijd nog verder zal verspreiden.

Om verdere verspreiding te voorkomen, heeft de Nederlandse regering een aantal dringende maatregelen genomen:
• Alle kinderen van 6 tot 14 maanden die wonen in gemeenten waar minder dan 90% van de kinderen tegen mazelen ingeënt zijn, krijgen een uitnodiging om zich te laten vaccineren. Dat geldt ook voor alle kinderen uit streng protestantse gezinnen, ongeacht de gemeente waar ze wonen.
• De ouders van kinderen tussen 1 en 18 jaar die nog niet gevaccineerd zijn tegen mazelen, worden opgeroepen om dat alsnog te laten doen.

Gevolgen voor België
Voor mensen die geregeld in Zeeland komen of die in de ‘bible belt’ op vakantie gaan, kunnen volgende adviezen worden gegeven:

• Kinderen tussen 6 en 12 maanden die nog niet gevaccineerd zijn, krijgen het best 1 dosis MBR-vaccin (tegen mazelen, bof en rubella of rode hond). Zodra ze 1 jaar zijn, moeten ze dan opnieuw gevaccineerd worden (op de leeftijd van 12 maanden en 11-12 jaar).

• Kinderen tussen 1 en 12 jaar die nog niet gevaccineerd zijn, moeten 1 dosis van het MBR-vaccin krijgen.

• Kinderen ouder dan 12 jaar die op de leeftijd van 10-12 jaar geen tweede vaccinatie hebben gekregen (normaal in het vijfde leerjaar), moeten die tweede dosis krijgen. Indien er twijfels bestaan dat ze hun eerste dosis hebben gekregen, moeten ze twee dosissen krijgen.

• Mensen die in 1970 of later zijn geboren, en die nooit gevaccineerd zijn of nooit de mazelen hebben gehad, laten zich het best vaccineren met twee dosissen van het MBR-vaccin.

• Mensen geboren vóór 1970 mogen als beschermd beschouwd worden omdat ze met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid de ziekte reeds hebben doorgemaakt in het verleden, toen het virus nog volop circuleerde.

• Zwangere vrouwen: Omdat het MBR-vaccin levend afgezwakte virussen bevat, mag het niet aan zwangere vrouwen worden gegeven. De vrouw wordt ook best niet zwanger in de 4 weken die volgen op haar inenting.

Overigens gelden deze adviezen voor elke reis naar de tropen of naar een land waar een mazelenepidemie heerst.
ad


pub