Kunnen antibiotica de ziekte van Lyme voorkomen?

Laatst bijgewerkt: november 2019
teken-beet-170_400_05.jpg

nieuws Het Nederlandse RIVM en Wageningen University starten een grootschalig onderzoek waarbij gekeken wordt of preventief antibioticagebruik na een tekenbeet de ziekte van Lyme kan voorkomen.

Het is nog onduidelijk in hoeverre de voordelen van preventief antibioticagebruik, mogelijk minder ziekte van Lyme, zouden opwegen tegen de mogelijke bijwerkingen en resistentie-ontwikkeling in de Nederlandse situatie. Daarom worden vanaf vandaag mensen die een tekenbeet registreren op Tekenradar.nl, uitgenodigd om mee te doen aan het onderzoek. Hierbij worden deelnemers ingedeeld in twee groepen. De ene groep wordt gevraagd om in overleg met de eigen huisarts binnen drie dagen na het verwijderen van de teek éénmalig antibiotica in te nemen.

De andere groep wordt gevraagd om juist geen antibiotica te nemen. Naar verwachting duurt het onderzoek 4 jaar.
Aangezien 22 procent van de opgestuurde teken besmet bleek met de Borrelia bacterie, is de conclusie dat een beet met een besmette teek lang niet altijd de ziekte van Lyme tot gevolg heeft.


pub