ad

Nieuwe terugbetalingstarieven artsen

Laatst bijgewerkt: april 2021

nieuws Sinds begin dit jaar zijn heel wat tarieven bij de huisarts, tandarts, kinesist en andere zorgverleners verhoogd. U krijgt ook meer terugbetaald. Onderstaand overzicht geeft de nieuwe honoraria en terugbetalingstarieven weer van vaak voorkomende prestaties van huisarts en specialist. De honoraria gelden voor artsen die het tarievenakkoord met de ziekenfondsen hebben aanvaard.

• Patiënten met een globaal medisch dossier (GMD) krijgen 30 procent remgeldvermindering voor raadplegingen en krijgen in bepaalde gevallen ook meer terugbetaald voor een huisbezoek.

• Wie ingeschreven is in een wijkgezondheidscentrum en er een huisarts contacteert, betaalt niets voor een consultatie bij of huisbezoek. Enkel voor technische prestaties kan het gewone honorarium worden gevraagd.
Voor meer informatie kan u steeds terecht op de website van uw ziekenfonds of bij het plaatselijke kantoor van uw ziekenfonds.

Raadplegingen huisarts met Globaal Medisch Dossier (GMD)

Code Prestatie U betaalt Normale terugbetaling Verhoogde terugbetaling 1
101010 Raadpleging algemeen geneeskundige met verworven rechten 14,39 10,39 13,39
101032 Raadpleging in spreekkamer van erkende huisarts 19,93 15,93 18,93
101076 Raadpleging in spreekkamer van geaccrediteerde erkende huisarts 23,32 19,32 22,32
102771 Opmaak of verlenging GMD door een erkende huisarts 28,57 28,57 28,57

Bij raadpleging van een arts van wacht wordt een toeslag van 3 € aangerekend.

Raadplegingen huisarts zonder GMD

Code Prestatie U betaalt Normale terugbetaling Verhoogde terugbetaling 1
101010 Raadpleging algemeen geneeskundige met verworven rechten 14,39 8,39 12,89
101032 Raadpleging in spreekkamer van erkende huisarts 19,93 13,93 18,43
101076 Raadpleging in spreekkamer van geaccrediteerde erkende huisarts 23,32 17,32 21,82

Bij raadpleging van een arts van wacht wordt een toeslag van 3 € aangerekend.

Huisbezoeken huisarts – kind jonger dan 10 jaar

Code Prestatie U betaalt Normale terugbetaling Verhoogde terugbetaling 1
103110 Bezoek algemeen geneeskundige met verworven rechten 28,61 20,61 26,61
103132 Bezoek door erkende huisarts 35,03 27,03 33,03
104215 Bezoek door erkende huisarts tussen 18 en 21u 46,58 35,55 44,06
104252 Bezoek door erkende huisarts op zaterdag, zondag of een feestdag tussen 8u en 21u 52,54 39,65 49,79

Huisbezoeken huisarts - van 10 tot 75 jaar - met GMD

Code Prestatie U betaalt Normale terugbetaling Verhoogde terugbetaling 1
103110 Bezoek algemeen geneeskundige met verworven rechten 28,61 18,60 25,85
103132 Bezoek door erkende huisarts 35,03 22,77 32,30
104215 Bezoek door erkende huisarts tussen 18 en 21u 46,58 31,47 42,32
104252 Bezoek door erkende huisarts op zaterdag, zondag of een feestdag tussen 8u en 21u 52,54 35,42 48,00

Huisbezoeken huisarts - van 10 tot 75 jaar - zonder GMD

Code Prestatie U betaalt Normale terugbetaling Verhoogde terugbetaling 1
103110 Bezoek algemeen geneeskundige met verworven rechten 28,61 17,60 25,85
103132 Bezoek door erkende huisarts 35,03 21,77 32,30
104215 Bezoek door erkende huisarts tussen 18 en 21u 46,58 30,47 42,32
104252 Bezoek door erkende huisarts op zaterdag, zondag of een feestdag tussen 8u en 21u 52,54 34,42 48,00

Huisbezoeken huisarts - 75-plusser of chronische zieke - met GMD

Code Prestatie U betaalt Normale terugbetaling Verhoogde terugbetaling 1
103110 Bezoek algemeen geneeskundige met verworven rechten 28,61 21,61 26,68
103132 Bezoek door erkende huisarts 35,03 26,45 33,12
104215 Bezoek door erkende huisarts tussen 18 en 21u 46,58 31,47 42,32
104252 Bezoek door erkende huisarts op zaterdag, zondag of een feestdag tussen 8u en 21u 52,54 35,42 48,00

Huisbezoeken huisarts - 75-plusser of chronische zieke - zonder GMD

Code Prestatie U betaalt Normale terugbetaling Verhoogde terugbetaling 1
103110 Bezoek algemeen geneeskundige met verworven rechten 28,61 18,60 25,85
103132 Bezoek door erkende huisarts 35,03 22,77 32,30
104215 Bezoek door erkende huisarts tussen 18 en 21u 46,58 31,47 42,32
104252 Bezoek door erkende huisarts op zaterdag, zondag of een feestdag tussen 8u en 21u 52,54 35,42 48,00

Raadplegingen geaccrediteerd geneesheer-specialist

Zonder verwijzing door de huisarts

Code Prestatie U betaalt Normale terugbetaling Verhoogde terugbetaling 1
102550 Inwendige geneeskunde 35,01 23,03 32,47
102572 Kinderarts 35,02 22,14 32,30
102594 Cardioloog 35,01 23,03 32,47
102616 Gastro-enteroloog 35,01 23,03 32,47
102631 Pneumoloog 35,01 23,03 32,47
102653 Reumatoloog 45,92 30,42 42,77
102675 Neuroloog 44,80 29,30 42,08
102690 Psychiater 43,12 27,62 40,40
102712 Neuropsychiater 43,12 27,62 40,40
102756 Dermatoloog 27,49 16,94 24,63
102911 Geriater 35,01 23,03 32,47
102292 Oncoloog 54,18 38,68 51,46

Met verwijzing door de huisarts

Code Prestatie U betaalt Normale terugbetaling Verhoogde terugbetaling 1
102550 Inwendige geneeskunde 35,01 28,03 34,47
102572 Kinderarts 35,02 27,14 34,30
102594 Cardioloog 35,01 28,03 34,47
102616 Gastro-enteroloog 35,01 28,03 34,47
102631 Pneumoloog 35,01 28,03 34,47
102653 Reumatoloog 45,92 35,42 44,77
102675 Neuroloog 44,80 34,30 44,08
102690 Psychiater 43,12 32,62 42,40
102911 Geriater 35,01 28,03 34,47
102292 Oncoloog 54,18 38,68 51,46

1Verhoogde terugbetaling: wordt toegekend aan volgende personen, op voorwaarde dat hun bruto belastbaar gezinsinkomen niet hoger is dan 15 986,16 euro, te verhogen met 2 959,47 euro per persoon ten laste (bedragen geldig sinds 1 januari 2012):

• gepensioneerden, weduwen en weduwnaars, wezen, invaliden;
• langdurig werklozen (minstens twaalf maanden werkloos);
• eenoudergezinnen;
• ambtenaren die langer dan een jaar in disponibiliteit zijn wegens ziekte;
• personen met een handicap;
• verblijvenden in België vanaf 65 jaar;
• religieuzen vanaf de pensioenleeftijd;
• personen die recht hebben op een toelage van het stookoliefonds;
• kinderen met een erkenning van lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid van ten minste 66 procent;

• personen die een van onderstaande uitkeringen ontvangen:
- leefloon;
- gewaarborgd inkomen voor bejaarden;
- inkomensgarantie voor ouderen (IGO);
- inkomensvervangende tegemoetkoming voor personen met een handicap;
- integratietegemoetkoming voor personen met een handicap;
- tegemoetkoming hulp aan bejaarden.

Als u de verhoogde tegemoetkoming hebt, eindigt de code onderaan je gele klever op 1.

Ook personen die het Omnio-statuut hebben, genieten van de verhoogde terugbetaling. Ook de personen ten laste van al deze categorieën hebben recht op een verhoogde tegemoetkoming.

Indien u een verhoogde tegemoetkoming geniet of onder het omnia-statuut valt, kan u de huisarts vragen om de regeling betalende derde toe te passen. Hierdoor moet u aan de huisarts enkel het remgeld betalen. De rest van het honorarium wordt rechtstreeks afgerekend tussen de arts en het ziekenfonds. Ook voor huisbezoeken mogen huisartsen deze regeling toepassen, maar ze zijn hiertoe niet verplicht.


Wil je onze artikels graag ontvangen in je mailbox?

Schrijf je hier in voor onze nieuwsbrief.

eenvoudig terug uit te schrijven
Wij verwerken jouw persoonsgegevens conform het Privacy-beleid van Gezondheid NV / Mediahuis.
ad
volgopfacebook

volgopinstagram

pub